Kultur

Midtøsten: Sivilmotstand som kampform

Manus til opprørerne i Midtøsten er skrevet av en ukjent amerikaner, skriver Dagsavisen 25.02. Gene Sharp er godt kjent i norsk fredsbevegelse.

Midtøsten er i sterk omforming. De gamle diktaturregimer er falt eller står for fall. Regimeskiftene skjer med forbausende lite vold fra opprørernes side. Ikkemilitære kampformer og sivile motstandsteknikker slik de er formulert av amerikaneren Gene Sharp, som Dagsavisen mener er til inspirasjon for de arabiske ungdomsopprørerne, er ikke en ukjent amerikaner - for alle.

Han er velkjent av den internasjonale og norske fredsbevegelsen! For bare å nevne noen eksempler: Han beskrev og analyserte bl.a. den norske ikkevoldelige læreraksjonen under den andre verdenskrigen under tittelen "Tyranny could not quell them" (1965). Skriftet kom i norsk oversettelse (Magne Kvalbein) og ble utgitt i Folkereisning mot krigs (FMK)s fredspolitiske skriftserie i 1980. Men allerede i september 1959 var Gene Sharp foreleser og lærer på et kurs i ikkevoldskamp (første av fire) som ble holdt på Emma Hjorts hjem ved Oslo. Hans storverk - "The Politics of Nonviolent Action" - er velkjent i fredskretser.

Ikkemilitære kampformer, som er blitt utviklet av politiske reformatorer som Gandhi, Mandela, Luther King og mange andre, er blitt tatt i bruk en rekke ganger, kanskje særlig på 1900-tallet og i begynnelsen av vårt århundre. Ulike former for sivilmotstand har ikke bare sterkt medvirket til å endre styresett i en rekke land preget av autoritære eller diktatoriske regimer; slike kampformer har også vært et vellykket våpen i kampen for anerkjennelse, likebehandling og likeverd av undertrykte grupper eller minoriteter verden rundt. Bruken av sivile motstandsformer i den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen er bare ett eksempel.

Norske myndigheter har hittil vist liten vilje til å akseptere ikkemilitære/ikkevoldelige kampformer som et supplement til tradisjonelle militære voldsformer. Internasjonalt representerer ikkevoldskamp en enorm utfordring til norsk nytekning; nasjonalt er det bare fragmenter igjen av ansatsene på 1960- og -70-tallet, i sin tid bl.a. gjennom opplæring i ikkevold på forskolen til militærnekterne, tidlig støtte til fredsforskning og en aktiv fredspolitisk dialog.

Sivilmotstand - slik vi daglig ser den virkeliggjørt i Midtøsten - er en annen måte å kjempe om makt på. Uten bruk av vold. Men det er typisk at en av de fremste forkjempere for kunnskapsformidling om ikkevoldskamp - Gene Sharp - er ukjent blant mange i Norge. Han får nok ikke Nobels fredspris.