Kultur

VERN OM KJERNEFAMILIEN.

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle. Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og barn, som altså er den absolutt minste enhet i byggingen og bevaringen av «Det norske hus» - samfunnets grunncelle. Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og barn, som altså er den absolutt minste enhet i byggingen og bevaringen av «Det norske

Kjernefamilien er selve mursteinen - og å knuse den - slik det politiske etablissementet gjør idag, er ikke å bygge «Det norske hus», men å bygge fremtidens utopiske sandslott.

Norge er idag i full oppløsning, kulturelt, familiært, åndelig og moralsk, fordi vår korporative, globalistiske og dikterende statsstyrelse bl.a. bruker barnevernet som et av sine politiske verktøy i denne nedbrytingen.

Vi viser til hva Arbeiderpartiets nestleder og varaordfører i 1923, professor og historiker Edvard Bull:, nedfelte i skrift i boks form.

Han skriver følgende i sin bok i 1923:

«Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk»

Etter å ha lest ovenfor hva Professor Bull skrev i sin bok i 1923, får en bekreftelse på AP sin fundamenterte og aktive ødeleggende fremferd av det grunnleggende norske samfunn – kjernefamilien.

Oppbygging av kjernefamilien

Dagens barnevern er de norske globalist politikernes verktøy i degenereringsprosessen av det gjennom generasjoner nedarvede tradisjonelle norske samfunn, vår kultur, våre tradisjoner, vår frihet og selvstendighet.

Norgespartiets målsetting er å bøte på denne systematiske og ondskapsfulle nedrivingsprosessen, gjennom konsekvent å reorganisere, bygge opp, styrke og verne om kjernefamilien, som har vært og må forbli selve grunnlaget og fundamentet for det sunne norske samfunn slik vi kjenner det gjennom generasjon på generasjon.

Løsninger for å nå målet

 1. Vi vil istedet for dagens opprivende og destruktive barnevern, ta i bruk en form for «guvernante» eller «Nanny» til hjelp direkte i hjemmet, med råd og veiledning for familier som har problemer med økonomi, oppdragelse eller sliter med sykdom.

 2. Splittelse av kjernefamilien må ikke finne sted.

 3. ØKONOMI: Her vil Norgespartiet innføre motsatt tenkning. Det statlige politiske barnevern stjeler i dag systematisk kjernefamiliens barn og gir de til fosterforeldre, som får uhorvelig godt betalt-, 30 til 70 tusen pr. mnd pr. barn. På folkemunne benevnes og omtales dette konsekvent som statlig barnehandel. Norgespartiet vil definitivt og konsekvent ha en slutt på denne statlige barnehandelen, og omdisponere disse pengene til direkte å hjelpe og styrke kjernefamilien.

 4. Norgespartiet vil konsekvent og fullstendig avvikle barnevernet.

 5. Norgespartiet vil opprette og øyeblikkelig iverksette VERN AV KJERNEFAMILIEN.

 6. Alle barn som i dag er under såkalt omsorg av fosterforeldre, barnehjem eller institusjon, skal ved lov tilbakeføres sine respektive biologiske foreldre så langt dette er mulig. I noen tilfeller kan familier være så ille ute at barn ikke kan være hos sine foreldre men da SKAL den nærmeste familie brukes som hjelp og støtte og eventuelt et sted hvor barnet kan bo for kortere eller lengre tid.

 7. Kriteriene som i dag brukes skal radikalt forandres før et eventuelt Vern av Kjernefamilien skal ha grunnlag for å gripe inn i en familie. Det at et barn ikke er konformt i forhold til de rammer skolesystemet setter skal fjernes. Man skal vurdere hvert barn på barnets premisser og barnets familie på familiens premisser. Ikke innenfor et rammeverk fastlagt av staten.

 8. En del barn er understimulert i skoleverket noe som i mange tilfeller ender opp med både bråk og uteblivelse fra skolen. Dette har utspring i skolens oppbygging og ikke i selve familien. Familien skal behandles deretter og man må få en skole som kan tilpasse seg etter elever, ikke elever som skal tilpasse seg skolen, noe som oftere og oftere gjøres med «medisinering» bl.a. i form av Ritalin som IKKE er medisin, men et direkte dop.

 9. Et vern rundt kjernefamilien skal ha meget gode grunner før man kan iverksette tiltak i en familie. En av grunnene skal ikke være at et barn er mistilpasset i et samfunn hvor man skal støpe alle i samme form.

 10. Et vern rundt kjernefamilien skal også bygges inn i landets økonomi og skattepolitikk.

Den Marxist Kommunistiske statsstyrelsens "Barnevern" må og skal nedlegges.

Vern om Kjernefamilien – samfunnets Grunncelle opprettes.

Et bedre Barnevern enn – Vern om Kjernefamilien – er ikke mulig å få til.

 1. Da har vi eliminert Den Korporative statens kontroll over enkeltmennesket.
 2. Vi har eliminert profittmotivet, og med det avviklet - Den statlige Marxist Kommunistiske Barnehandelen.
 3. Vi har også effektivt fjernet ødeleggelsen av samfunnets minste og grunnleggende byggesten.
 4. Vi sikrer i tillegg barnets identitet, samt dets trygghet og harmoniske biologiske tilhørighet.
 5. Vi forhindrer depresjon, narkomani, alkoholisme, utilbørlig medisinering/DOP – (RITALIN), kriminell løpebane, tapere, sexuelle overgrep i fosterhjem og institusjon- (Særdeles vanlig), selvmord blant fosterbarn og deres biologiske foreldre.
 6. Vi får et tryggere, mer stabilt og harmonisk samfunn.
 7. Vi oppnår et samfunn med stabile, trygge og ressurssterke familier som vil være istand til å hjelpe sine medmennesker uten statlig innblanding.
 8. Vi bygger samfunnet fra grasrota og får en motvekt mot det TOTALITÆRE samfunn som nå er under sterk oppbygging, basert på Globaliseringstanken.
 9. Og ikke allerminst får vi en omdisponering av pengene fra Fosterhjem/Institusjon over til KJERNEFAMILIEN.

Norgespartiet ønsker å få inn konstruktive påbyggende forslag fra sine lesere i denne sak.

Dette dokument vil derfor være gjenstand for oppdateringer i henhold til fornuftige innspill.