Kultur

Forbud mot hijab i skolen

I dag fremmer Frp forslag om å totalforby hijab og niqab i barneskolen. - Barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme, sier Mette Hanekamphaug. Enig?

Frp har sagt det mange ganger tidligere: De vil forby "prangende" religiøse symboler i grunnskolen, og mener hijab er et symbol på kvinneundertrykkelse som seksualisererer ungene. Også i regjeringspartiene finnes det en bekymring for at innvandrerforeldre kler hijab på småbarna. Men det har ikke blitt fremmet noe lovforslag om dette tidligere. Dette blir derfor første gang diskusjonen tas av de folkevalgte på Stortinget.

"Når man tvinger barna til å bruke hijab blir de lært opp i et kjønnsapartheid, som forkynner at kvinner er mindreverdige og må dekke seg til for ikke å vekke menns ukontrollerbare seksuelle lyster," heter det i forslaget. "Å på denne måten gi kvinner skylden for voldtekt er i seg selv alvorlig. Enda verre er det når denne tankegangen går så vidt som vi i dag ser tendenser til, der små barn blir ikledd hijab for ikke å vekke menns begjær."

Til Dagsavisen i dag, sier Frps representant i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Mette Hanekamhaugat forslaget ikke skal gjelde andre religiøse symboler.

- Hijab er et kulturelt symbol på kvinneundertrykkelse, det er ikke det kristne korset. Korset er heller ikke stort og prangende, og ikke til hinder for å delta i svømmeundervisningen, sier Hanekamphaug.

- Det er nmye enklere å si at det skal være full frihet til å gå med hva man vil, og bruke ord som åpenhet og dialog. Jeg sier ja til religionsfrihet, men nei til undertrykkelse av kvinner, sier Hanekamphaug.

Er du enig med henne? I dag vil ha innlegg og kommentarer om hvorvidt Frps forslag er god eller dårlig integreringspolitikk. Hjelper det liberale muslimer som føler et press, eller skaper det økt polarisering og konflikt i samfunnet?