Kultur

Hvem tjener på stengingen av Hersleb skole?

Oslo må bygge ett klasserom ukentlig fram til 2020 for å dekke plassbehovet for nye elever. Likevel legger kommunen ned Hersleb skole.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet sammen med Helen Eriksen og Stefan Schröder, alle billedkunstnere tilknyttet Hersleb skole gjennom Kunstløftet.

Hersleb skole er foreslått nedlagt fra neste skoleår (Dagsavisen 30/9 og 11/11). Dette selv om prognosene er at Oslo kommune må bygge ett klasserom i uken frem til 2020 for å få plass til nye skoleelever de neste ti årene.

Hersleb var ferdig for innflytting i 1922 og har siden huset barn fra Oslo indre øst. I 2009 måtte alle flytte umiddelbart grunnet funn av asbest i lufteanlegget. Skolen har nå midlertidige lokaler i gamle Elvebakken skole.

Utdanningsetaten foreslår at Hersleb skoles nåværende elevmasse spres på fire til fem andre skoler i de nærmeste bydeler. Dette er i praksis «bussing av elever», hvor ungdommer med flerkulturell bakgrunn blir forsøkt integrert i andre miljøer enn sitt eget. Bussing er et tema det har vært stor politisk uenighet om og har blitt mye debattert i media siste året. Skal undervisningsbygg bli organet som starter dette politiske eksperimentet uten at Oslo kommune har kommet frem til en demokratisk beslutning om saken?

Enhver ungdomsforelder ville vurdert å flytte fra en bydel som ikke hadde ordentlig tilbud til deres barn. Konsekvensen er sannsynligvis en utflytting av barnefamilier fra området, indre sentrum vil stå uten skoletilbud for ungdom og det vil medvirke til større gjennomstrømning av mennesker og økt salg av boliger i et område som trenger stabilisering og lokal identitet. En lokal ungdomsskole er en viktig aktør i arbeidet for å få et mangfoldig lokalmiljø der familier i ulike aldrer, størrelser, folkeslag og sosioøkonomiske klasser er ønsket.

Ville noen annen skole i Oslo kommune blitt behandlet på denne måten? Andre skoler får bygget brakker eller flyttes kollektivt til andre egnede midlertidige lokaler. Hva med Hersleb skole? Vi ønsker en offentlig dialog om Hersleb skole av alle involverte partier. Nå!

Mer fra: Kultur