Kultur

Ny Treholt-skandale

PST – det gamle POT – sliter voldsomt med troverdigheten i Treholt-saken. Det siste er at overvåkingsmateriale er forsvunnet.

PST-sjef Janne Kristiansen skriver i et brev til Gjenopptakelseskommisjonen at det verken finnes lydopptak eller videoopptak fra overvåkingen av Arne Treholts leilighet. Leiligheten ble som kjent overvåket av politiet i lang tid. De norske overvåkerne skal ha fått hjelp av amerikanske FBI til dette.

Overvåkingen er en skandale i seg selv. Romavlytting var den gangen forbudt i norsk lov. Politiets overvåkingstjeneste – POT – ga blaffen i det i sin spionjakt på Treholt. Videoovervåking var om mulig enda mer forkastelig. Nå sto det ikke noe om det i lovverket, siden ingen drømte om at noe slikt kunne kunne finne sted på begynnelsen av 1980-tallet.

Like ille er det at norske overvåkere ba amerikanske kollegaer om å hjelpe dem med ulovlig filming av ekteparet Treholt, deres familie og venner. Jeg var den gangen omgangsvenn med Arne Treholt og hans ekskone Kari Storækre. Jeg var på middag og fest i ekteparets hjem. Dette er en så stygg krenkelse av privatlivets fred at jeg kan bli rasende hvis jeg gidder å tenke på det. Det er uansett en grov krenkelse av privatlivets fred.

FBI har absolutt ingen ting å gjøre på norsk jord uten en spesiell tillatelse fra regjeringen og Norges justisminister. Noen slik tillatelse foreligger antakelig ikke. Skjønt hvem vet. Regjeringen Willoch begikk et stygt regelbrudd da regjeringen i strid med bestemmelsene om sikkerhetsklaring slapp Arne Treholt inn på Forsvarets høyskole. Treholt, som var under mistanke for spionasje, skulle aldri hatt klarering. Han ble ikke klarert da han var politisk sekretær for handelsminister Jens Evensen ti år tidligere. Allerede da var han under overvåking for sin venstreradikale holdning. Den gangen hadde han ikke adgang til hemmeligheter av betydning. Det ville han derimot få som elev på Forsvarets høgskole. Sikkerhetstjenesten i Forsvarsdepartementet advarte mot klarering. Regjeringen Willoch satte det til side. Tanken var: Slipp reven inn i hønsegården, så får vi tatt ham.

Dagens PST-sjef sier at man har lett høyt og lavt etter lyd- og videoopptakene av Treholts leilighet. Man har heller ikke funnet utskrifter som kan knyttes til opptakene. Hvis overvåkingen fant sted som påstått, må POT ha kvittet seg med det på et tidspunkt. Man forsto kanskje at dette var ulovlig innsamlet bevis og at det var best å la det forsvinne først som sist. For Treholt er det beklagelig. Det hadde, som han selv sier, vært en god pekepinn på hva han egentlig drev med på den tida. For overvåkingspolitiet er det en ny skandale.