Kultur

AKP gir slipp på Klassekampen

Partiavisenes epoke er som kjent forbi men i Klassekampen har det revolusjonære partiet AKP (m-l) til nå beholdt kontrollen. Partiet sitter kun med 20 prosent av aksjene men har fremdeles tilstrekkelig innflytelse på generalforsamlingen til å avsette redaktører eller endre avisens redaksjonelle linje.

Redaktør Bjørgulv Braanen har derfor jaktet på nye eiere som kan skape en motvekt til AKPs dominans men hittil har avisens største eier satt foten ettertrykkelig ned. Senest i januar avviste AKP et felles tilbud fra Oktober og Pax forlag om å kjøpe 20 prosent av avisen for tre millioner kroner. Partiet AKP var skeptisk til forlagenes oppkjøpsplaner blant annet fordi de fryktet at aksjene kunne selges videre eller havne i hendene på Oktobers morselskap forlaget Aschehoug. Men nå har partiet forhandlet seg fram til en løsning de kan leve med.

– Vi har fått fullmakt til å gå videre av AKPs landsmøte og vi er nå på oppløpssiden av forhandlingene. Det gjenstår fremdeles litt arbeid men jeg tror vi kommer i mål sier Pål Steigan som har forhandlet på vegne av AKP som eier.

Tre millioner

Etter at AKP i vinter avviste det opprinnelige tilbudet fra Pax og Oktober nedsatte Klassekampens styre et arbeidsutvalg. I tillegg til AKPs Pål Steigan har Sveinung Mjelde fra Klassekampens Venner deltatt i forhandlingene med Pax/Oktober og Fagforbundet. Klassekampens Venner er avisens nest største aksjonærgruppe med 15 prosents eierandel.

Tilbudet som nå ligger på bordet medfører at Pax/Oktober og Fagforbundet blir like store med hver sin eierandel på ti prosent. For dette må de ut med tre millioner kroner hver som tilsvarer 1.000 kroner per aksje.

– Hensikten med dette fra AKPs side er å tilføre Klassekampen ekstra kapital slik at de kan satse videre. Men AKP vil fremdeles være en strategisk minoritetseier og vi har verken planer om å kjøpe oss opp eller ned i avisen sier Steigan.

– Umulig å videreselge

Saken ble behandlet på AKPs landsmøte forrige helg ble hvor det ble flertall for å støtte en rettet emisjon i Klassekampen. Det er to årsaker til at partiet nå har snudd:

"Pax og Oktober har gått med på å opprette en stiftelse for eierskapet med vedtekter som vil gjøre det umulig å videreselge aksjene. Forlagene har også doblet sitt opprinnelige tilbud per aksje.

"Det mektige Fagforbundet med sine 300.000 medlemmer har sagt ja til å bli en like stor eier som de to forlagene til sammen.

Ifølge Pål Steigan var det helt avgjørende at Oktober og Pax har gått med på at eierskapet blir forvaltet av en frittstående stiftelse.

– Verken Damm Aschehoug eller andre medieinvestorer skal kunne kjøpe opp Pax/Oktobers eierandel. Vi ser jo hva som har skjedd med småavisene etter at Orkla solgte til Mecom. Vi vil sikre oss mot at noe lignende kan skje med Klassekampen sier Steigan.

– Fungerer som Brannmur

Jorunn Gulbrandsen gikk av som leder av AKP (m-l) forrige helg. Men hun er glad for at Klassekampen nå kan få nye eiere.

– Stiftelsen som Pax/Oktober har sagt seg villige til å opprette vil fungere som en brannmur mot de andre store forlagene sier Jorun Gulbrandsen som også har markert seg som en av redaktør Braanens argeste kritikere. I et tre sider langt leserinnlegg som kom på trykk i Klassekampen i fjor gikk Gulbrandsen til frontalangrep mot reformistiske og regjeringsvennlige tendenser på venstresiden og beskyldte Klassekampen for å ha blitt «SVs Se & Hør». Nå er hun glad for at Fagforbundet kommer inn som eier.

– Hvis det medfører at Klassekampen bryr seg mer om hva som skjer i arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen så vil det etter mitt syn bare være en fordel sier Jorun Gulbrandsen.

Bjørn Smith Simonsen som har forhandlet på vegne av sitt eget forlag Pax og Oktober forlag var i går ikke tilgjengelig for kommentar.