Kultur

– Dette hjelper ingen

Nils Noa artist og DJ reagerer på kritikken mot Oslo Elektronisk Musikk Festival.

– Dette hjelper ingen. Med slik oppførsel kommer partyscenen i Oslo ingenvei.

Slik kommenterer DJ Nils Noa kritikken fra Thomas Olsson mot OsloElektronisk Musikk Festival. Olsson er sjef for den pågåendeElektrolytt-festivalen i Oslo og styremedlem i Sommerparaden. Han uttalte iDagsavisen i går at Oslo Elektronisk Musikk Festival knapt kan kalles enfestival og at arrangementet er fjernt fra ånden til Sommerparaden. Den hargått av stabelen siste helga i juli de siste årene men ble i år avlyst pågrunn av manglende støtte fra kommunen.

Noa er en av de norske DJ-ene som spiller på Oslo Elektronisk MusikkFestival lørdag på Youngstorget. Han har også spilt på de tre sisteSommerparadene.

– Prisen er kanskje en smule stiv. Men det er et bra tiltak sier Noa.

– Det er for lettvint å forhåndsdømme arrangementet. Arrangørene bak OsloElektronisk Musikk Festival gjør iallfall noe istedenfor bare å sutre overat det ikke ble noen sommerparade.

Kolev hevdet i Dagsavisen at Elektrolytt motarbeider hans arrangement ogklistrer deres plakater oppå hans. Det tror ikke Noa.

– Thomas Olsson er mer proff enn som så sier han.

Olsson selv presiserer at han ikke ønsker noen festivalkrangel.

– Vi i Sommerparade er glade for alle tiltak som kommer til denne helgaderiblant Oslo Elektroniske Musikk Festival. Vi ønsker alle arrangører lykketil. Vi reagerte bare på bruken av ordet «festival» og at det gis inntrykkoverfor folk at dette er noe som skal erstatte Sommerparade. For det er detikke sier Olsson.

* Dagsavisen retter:

I en bildetekst ble Elektrolytts bookingsjef Paal Baartvedt sammen medThomas Olsson tillagt sitatet «Det kan knapt kalles en festival». Baartvedthar ikke uttalt seg til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: