Gøril Mauseth har en av hovedrollene i NRKs nye krimdrama «Monster», som har premiere 9. oktober.

100 millioner mer til drama i NRK

NRK øker satsingen på TV-drama. Den nye storserien «Monster» har allerede fått pris.

NRKs programdivisjon satser ytterligere 100 millioner på drama neste år.

Det betyr bortimot en dobling av NRKs samlede dramabudsjett til 280 millioner kroner, skriver Nordisk Film- og TV-fonds nettsider.

– Det er en bevisst satsing fra NRKs ledelse på å løfte tv-drama, sier sjef for NRK Drama Ivar Køhn.

Økningen inkluderer alt NRK produserer av dramaserier fra tre produksjonsenheter: Humordrama som «Side og side» fra NRK Underholdning, drama for barn og unge fra NRK Super og P3. «Skam», som har gått sin seiersgang verden over det siste året, er produsert under NRK P3 Ung.

De siste årene har NRK Drama notert seg for suksesser som bl.a «Mammon», «Nobel», «Øyenvitne» og «Kampen om tungtvannet». Sist uke ble «Mammon 2» nominert til Emmy som beste tv-drama, i konkurranse med serier fra hele verden. Neste uke har NRK Drama premiere på storserien «Monster», som allerede har fått European Script Awards for beste manus. Det skjedde under den europeiske kringkastingsunionens pris- utdeling i september, hvor NRKs «Nobel» vant gullrosen for beste dramaserie, i konkurranse med nominerte fra store internasjonale aktørene HBO, BBC og Netflix.

Originalitet

– Det er utrolig sett utenfra at et så lite land leverer «Nobel» til europeisk kringkastingspris, «Mammon 2» til Emmy-pris, og gjør «Skam» til et internasjonalt fenomen, sier Ivar Køhn.

– Vi ser nå at film- og tv-miljøene samarbeider som ett miljø og løfter norsk tv-drama. Manusforfatternes og serieskapernes visjoner blir gitt rom og utviklet. Det er større vilje til å satse på originalitet. Vi har fått tydeligere og klarere prosjekter, og det gjør at vi nå har gode folk med erfaring i norsk tv-drama, sier Køhn.

– Neste år har vi over 15 nye titler. Det inkluderer også nye sesonger av for eksempel «Vikingane». Vi fortsetter med ting folk gir respons på, sier Køhn.

Harde forhandlinger

De siste årene har det vært harde forhandlinger mellom bransjeforbund og NRK om langtidsrettigheter til TV-drama. Ifølge Køhn kommer den økte satsingen på tv-drama som følge av dette.

– Den styrkede satsingen på tv-drama må ses i sammenheng med nye avtaler gjort med ulike fagorganisasjoner, der det vi produserer av drama i NRK nå kan være tilgjengelig over lang tid. Det gjør at vi kan tenke drama på en annen måte. Drama blir en viktigere del av NRKs totale tilbud, særlig i NRK-spilleren.

«Fagforeningsknusing» og «arbeidsnekt» var blant karakteristikkene fra Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk Sceneinstruktørforening, som rykket ut sammen i sommer, etter at NRK hadde sagt opp tariffavtalen med regissørene (se ved siden av).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nye krav

– Vi ønsker å samarbeide med alle filmregissører, dette er ikke noe arbeidsnekt. Men for det enkelte prosjekt øsnker vi å gjøre avtaler med hver enkelt regissør, ikke med regissørforbundet, sier Køhn.

– Alle parter har interesse av å finne løsninger her, og vi opplever at Filmforbundet, regissørforbundet og sceneinstruktørene er positive til dette. Vi vil betale for rettigheter, så har vi en prinsippdiskusjon om hvordan pengene skal betales.

– Det er en ny tid med nye krav og nye forventninger også for fagforbund og rettighetsorganisasjoner. Det er en felles forståelse for at det er nødvendig med nye avtaler. Her har NRK vært innovative sammenlignet med public service-kringkastere i andre land, som ikke har fått til slike avtaler. Der ser vi ikke noen tilsvarende økning i satsing på drama.

 

Oppfordrer medlemmer til NRK-nekt


Norsk Filmforbund oppfordrer medlemmene til ikke å skrive kontrakt med NRK før rettighetene til TV-drama er avklart.

– Når NRK nå får økt dramabudsjettet, må de også ha råd til å betale for kollektive rettigheter, sier Bjørn Brem, advokat for Norsk Filmforbund og Norske Filmreggisører i forhandlingene med NRK.

I juni besluttet filmforbundets medlemsmøte å oppfordre til å ikke signere produksjonskontrakter med NRK. Utover høsten har forhandlingene pågått mel­­lom Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører om en felles avtale for kollektive opphavsrettsløsninger. Dramatikerforbundet og Skuespillerforbundet har allerede inngått avtaler med NRK om bruk av dramaserier til ubegrenset tid. – NRK kan sikkert lage flere produksjoner ved å presse ned lønnsvilkårene og ikke betale for rettigheter, men er det en slik allmennkringkaster vi vil ha? spør Breem. – Våre medlemmer krever at forbundene får en avtale med NRK intern tilsvarende eksternavtalen vi har gjort med Produsentforeningen Virke, som regulerer lønnsforhold og rettigheter til produksjoner.

– Vi er vant til harde forhandlinger med kommersielle aktører, men vi klarer alltid å finne en løsning. NRK har seks milliarder fra staten og kjører en «my way or the highway»-stil, der NRK skal ha alle opphavsrettigheter til evig tid. Vi kan også gå hardt ut og si «vi skal ha alt», men i forhandlinger må vi gi og ta, og nå må vi snart få på plass en løsning. Ellers trenger vi en ordentlig politisk debatt om det er dette en allmennkringkaster skal gjøre, å knuse fagorganisasjoner og rettighetshavere for å kunne vise tv-serier til evig tid, sier Breem.

I vår kom det til konflikt under produksjonen av den kommende NRK-serien «Heimebane», da filmforbundet og flere andre forbund ba medlemmene si nei til å jobbe på produksjonen. Da ble det inngått en til en midlertidig avtale om rettigheter. I ett enkelttifelle til har filmforbundet og NRK har kommet til enighet for å kunne fortsette den konkrete innspillingen, ifølge advokat Breem, som ikke vil gå ut med hvilken dramaproduksjon det dreier seg om.

Filmforbundet vil ikke at forhandlingene skal foregå med hver enkelt regissør.

– Det mener vi er uforsvarlig. NRK må forhandle med forbundet kollektivt.