Interessert i ruspolitikk og ulikhetsspørsmål, tidligere rusavhengig, sosionom og engasjert i Sosialistisk Venstreparti.

Kenneth Johansen

Sosialt engasjert og PhD Kandidat ved Universitetet i Ghent

51 innlegg

Innhold fra Kenneth Johansen