Student i statsvitenskap ved bachelorprogrammet ved Universitetet i Oslo

Johanne Akerø

1 innlegg

Innhold fra Johanne Akerø