Er sentrumsorientert/moderat, og har lite til overs de ideologiske ytterkantene i politikken. På ytterste venstre side har vi marxisme, kommunisme, representert ved ditto despoter som Stalin, Mao og Pol Pot. 100 millioner har mistet livet som en følge av marxistisk/kommunistisk ideologi og maktutøvelse. Som ideologi har marxisme/kommunisme veldig mye til felles med fundamentalistisk islamisme. På ytterste høyre side har vi nazisme og facisme, representert ved bl.a. despoten Hitler, som ut fra sin rasistiske ideologi på få år drepte 6 millioner Jøder, bare fordi de hadde 'feil' rase. En annen uteglemt sammenheng er fundamentalistisk islamistisk/arabisk sammenfallende ideer med Hitler, og med ditto støtte til Hitlers politiske ideer om hvordan løse et felles 'problem' - Jødene. Systematisk ble 6 MILLIONER Jøder drept/utslettet ved å sende dem til Holocausts gassovner. Antisemittisme og jødeforfølgelse var tidlig utbredt i arabiske regimer, lenge før nazistene og Hitler kom til makten i Tyskland. Det finnes klare likhetstrekk mellom flere av disse totalitære ideologiene - marxistisme, islamisme og nazistisme. Anbefalt lesning er bl.a. 'Ideologienes århundre', av Bernt Hagtvet, som på en oversiktlig måte oppsummerer de ideologiske hovedtrekkene i det 20. århundre.

Jarle Mathiassen

21 innlegg

Innhold fra Jarle Mathiassen