Familieterapeut MFSP og stipendiat i familieterapi, ved Bergen og omland familiekontor. Phd kandidat

Jan Stokkebekk

Familieterapeut MFSP og stipendiat i familieterapi, ved Bergen og omland familiekontor. Phd kandidat ved HEMIL-senteret, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

1 innlegg

Innhold fra Jan Stokkebekk