Professor ved Handelshøyskolen BI

Jan Ketil Arnulf

76 innlegg

Innhold fra Jan Ketil Arnulf