Kunstnar, politisk aktivist, bloggar, medlem i Raudt Bergen, Latin-Amerikagruppa i Bergen, NTL

Ivar Jørdre

7 innlegg

Innhold fra Ivar Jørdre