Innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari (Frp) mener Jan Egeland bruker vulgær retorikk om syriske flyktninger. FOTO: ERLEND AAS/NTB SCANPIX

- Vulgært, Egeland!

FLYKTNINGER: Frps innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari mener Norge allerede er best i klassen på å ta imot syriske flyktninger.

Debatten har rast de siste dagene om Norge som vegrer seg for å ta imot flere syke flyktningene fra Syria grunnet kapasiteten i kommunene. I gårsdagens Dagsavisen sa Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland at Norge og andre rike land svikter syrere som trenger medisinsk hjelp.

- Mens Norge tar imot 1000 på ett år, må Libanon ta imot nesten 2000 hver dag, sier Egeland.

 

- Hårreisende

Egeland får det til koke hos innvandringspolitisk talsperson Mazyar Keshvari (Frp).

- Jeg mener Egeland bruker vulgær retorikk. Norge tar imot flest syriske flyktninger i Europa i forhold til folketall, sier Keshvari.

Han mener det blir håpløst å sammenligne Norge med Libanon.

- Hvor mange mener han vi bør ta imot? Vi kan ikke bare sette opp telt og gjerde inn flyktninger på Hardangervidda. For de flyktningene som kommer til Norge så følger det med en hel rekke rettigheter. Vi bruker rundt 155 millioner kroner årlig på de 1000. For det samme beløpet kan vi hjelpe 26.000 i flyktningleirene i nærområdet, mener Keshvari, som også viser til at det er gitt 1,3 milliarder kroner siden 2011 til krisen i Syria.

- Hvorfor var det ikke aktuelt å gi mer over revidert budsjett?

- Det er en vurdering som er gjort basert på at det allerede er gitt betydelig, sier han.

 

- Staten kan dekke

Regjeringspartiet Frp viser til at kapasiteten er sprengt i kommunene. KS mener det er pengene det står på.

- Den første femårsperioden følger det med et integreringstilskudd, som gjør at en også kan få midler til ekstra oppfølging. Etter fem år vil kommunen kunne få noe gjennom rammen, men det avhenger av mange faktorer hvor stort dette beløpet blir, sier spesialrådgiver Nina Gran i KS.

- En løsning er at staten finansierer utgiftene til de som har langvarig behov, mener hun.

I Bergen mener de det handler om å prioritere.

- Vi vil ta imot flyktninger fra Syria, og håper at flere kommuner vil si det samme, også for å presse regjeringen til å ta imot flere, sier Dag Inge Ulstein (KrF), sosialbyråd i Bergen.

Der har de ansatt to nye traumepsykologer til dels ved hjelp av midler de har søkt om hos helsedirektoratet

 

- Dette er mennesker

Toril Sandberg er enhetsleder for kompetanse og integrering i Kragerø kommune. Hun kjenner seg ikke igjen i regjeringens skissering av et Kommune-Norge med sprengt kapasitet.

- Vi tar imot flyktninger innenfor den vedtatte kvoten uansett om de har helsemessige problemer eller ikke. Vi har tatt imot flyktninger som er psykisk utviklingshemmede. Da søker vi bare om tilskudd og har en god dialog om det. Vi må ikke glemme at dette er mennesker uansett om de har mistet en arm eller mangler et kromosom, sier Sandberg.

sofie.prestegard@dagsavisen.no