Byråd Guri Melby jobber for at Oslo skal bli en by av syklende.

- Vil ta 400 år å bygge ut

SYKKEL: Dagens sykkelveinett i Oslo, som i dag er på 180 kilometer, må økes til nær 600 kilometer om målet om å doble antallet syklister skal nås. Det kan ta 400 år.

I går la Sykkelprosjektet, bestilt av miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V), fram forslag til ny sykkelstrategi for Oslo kommune. Samtidig legges strategien ut på høring på Oslo kommunes nettsider.

I hele juni er det mulig for publikum å gi sine innspill til strategien, før saken skal opp for bystyret til høsten.

 

Les også innlegg på Nyemeninger.no

 

400 år

Men ikke alle lar seg imponere av strategien.

- De siste årene er det bygd i snitt 1,5 kilometer på sykkelhovedveinettet i Oslo. Med det tempoet vil det ta 400 år å gjøre det Melby legger opp til, fnyser Abdullah Alsabeehg (Ap).

Han er fraksjonsleder for partiet i miljø- samferdselskomiteen.

- Så lenge har ikke jeg tid til å vente, sier han ironisk.

- Skulle vi bygd ut i samme tempo som nå, så ville det nok ta 400 år, smiler Guri Melby og legger til at dette ikke handler om å bygge ut rene sykkelveier.

- Det handler vel så mye om å legge til rette for syklende. Ikke bare rene innfartsveier fra utkanten og inn til sentrum, som jobbsyklistenene bruker. Halvparten av all syklingen gjøres i nærmiljøet, som å sykle til skole, fritidsaktiviteter eller butikken. Med små, enkle grep, som bedre skilting, lavere fart for bilene, færre parkerte biler i gatene, kan vi gjøre det enklere å velge sykkelen, sier byråd Guri Melby til Dagsavisen.

- Som røde sykkelfelt i kryss. Mye kan legges til rette på en enkelt og kjapp måte, sier hun.

Sykkelstrategien er utarbeidet på oppdrag fra tidligere samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V), og er skrevet på svensk.

- Grunnen til det er at vi la strategien ut på anbud, og et svensk firma vant. Det er det samme konsulentbyrået som laget sykkelstrategien for Stockholm, sier Melby som selv bruker sykkelen ofte.

- Jeg bor på Grünerløkka, og for meg er sykkelen det perfekte framkomstmiddelet. Selv om jeg også går ofte, sier Venstre-politikeren.

Sykkelstrategien gjelder for perioden 2015-2025 og presenterer en helhetlig plan for hvordan Oslo skal bli en bedre sykkelby. Guri Melby ser fram til arbeidet med å følge opp sykkelstrategien.

- Jeg jobber med mål om at Oslo skal bli en av Europas beste sykkelbyer. Forslaget til sykkelstrategi gir oss svært god kunnskap om hvilke virkemidler vi må bruke for å nå målet. Jeg håper flest mulig nå bidrar med sine innspill, og jeg ser fram til å ta imot det endelige utkastet, sier Melby.

 

Brutte løfter

- Byrådet forsøker å lage en gladsak av sine forsinkede løfter. Dette ble vedtatt i 2006, men er ikke fulgt opp. Arbeiderpartiet har ingen tro på at dette øker nå, sier han til Dagsavisen.

Byrådet vil med utgangspunkt i forslaget fremme en egen sak for bystyret om ny sykkelstrategi etter sommeren.

Direktør i Sykkelprosjektet, Rune Gjøs, har ledet arbeidet med sykkelstrategien. Han forteller at den nye strategien legger opp til at Oslo skal arbeide for å nå et mål om 16 prosent sykkelandel innen 2025. I dag er sykkelandelen 8 prosent for hverdagsreiser.

- Det som er viktig er handling og gjennomføring. Ikke å sette seg nye mål, sier Ap-politikeren.

 

Bedre i 2015

Flere rapporter og undersøkelser danner grunnlaget for strategien, blant annet innbyggernes holdninger til sykling. Dagens reisevaner og sykkelveinettet er også analysert helt ned på bydelsnivå. En av de viktigste undersøkelsene er kartleggingen av dem som ikke sykler, men som ønsker å sykle mer, skriver byråden i en pressemelding.

Et sentralt mål med sykkelstrategien er å finne løsninger som gjør det tryggere og enklere for alle å ta i bruk sykkelen. Sykkelstrategien er laget for å gjøre sykling i Oslo til et naturlig og smart transportvalg for alle, uavhengig om du sykler fort eller sakte.

- Jeg har lite tro på dette, sier Abdullah Alsabeehg.

- Byrådet har ikke lyktes å gjøre det viktigste, som er å sikre flere trygge sykkelveier, legger han til.

I stedet ser han fram mot neste kommunevalg.

- Når vi får makten fra 2015, da skal det bli en reell utbygging. Og ikke bare på papiret, sier han selvsikkert.

tom.vestreng@dagsavisen.no