Annonse
NORMGIVENDE: Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik la denne uka fram Aps forslag til nytt partiprogram. FOTO: MIMSY MØLLER

Vil stramme inn for jobbnektere

Folk som sier nei til jobb av kulturelle eller religiøse grunner skal ikke lenger få økonomisk støtte, mener Ap.

Annonse
Innenriks

Ap foreslår i sitt utkast til nytt partiprogram at folk med religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i aktivitet eller arbeid ikke skal få offentlig støtte.

– Det ser vi ingen grunn til å akseptere når det gjelder offentlige støtteordninger for arbeidssøkende fra Nav, sier Hadia Tajik som har ledet programarbeidet.

Det finnes ikke tall på hvor mange som gir en slik begrunnelse.

– Men det er viktig å huske at politikken ikke bare er lovgiver, men også normgiver. Normen i Norge er at man bidrar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Jenke det til

Fafo-forsker Anne Britt Djuve har forsket på introduksjonsprogrammet, hvor enkelte deltakere vegrer seg for å ta praksisplasser hvor de må håndtere svinekjøtt eller alkohol. Hun vet at Nav også kjenner denne problematikken. Djuve satt i Brochmann 2-utvalget som nylig foreslo nasjonale retningslinjer på dette for Nav-ansatte.

– Da vil skjønnsmessige vurderinger hos den enkelte saksbehandler bli noe mindre, sier Djuve, som samtidig peker på at fleksibilitet er viktig.

– Noen ganger er det lurest å jenke det litt til. En streng linje kan få flere ut i arbeidslivet, men det kan også få flere til å trekke seg helt unna. Det er uheldig om mangel på fleksibilitet hindrer nyankomne i å få grunnleggende kvalifisering. Samtidig er det legitimt at de som får offentlige ytelser skal gjøre en innsats for å bli selvforsørget.

Avslår i dag

Dagens regelverk er allerede klart på dette området, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– Arbeids- og velferdsetaten kan stanse ytelser til personer som nekter å ta imot arbeid eller arbeidsrettede tiltak på grunn av religiøse eller ideologiske årsaker. En mottaker av dagpenger skal være reell arbeidssøker og disponibel for arbeidsmarkedet, sier Hauglie.

Annonse