BETENKT: – Regjeringen gir i realiteten klarsignal til en tredje rullebane når de i Avinors eierskapsmelding varsler at planleggingen av rullebanen skal holde fram. Dette skjer altså uten at vi får en reell vurdering og avveining av om trafikkveksten kan tas med andre transportmidler, som for eksempel lyntog, sier Lars Haltbrekken (SV). FOTO: OLE GUNNAR ONSØIEN/NTB SCANPIX

Vil stanse Avinor

Avinor må få beskjed om å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen, mener SV og Miljøpartiet De Grønne.

 

SV kommer til å fremme forslag om dette i Stortinget, opplyser Lars Haltbrekken, stortingskandidat for partiet i Sør-Trøndelag.

Hvis planleggingen ikke blir stanset, kan den tredje rullebanen fort bli en realitet, tror han.

– All erfaring fra samferdselssektoren tilsier at om planleggingen av miljøfiendtlige prosjekter får gå sin gang, uten at de reelle miljøvennlige alternativene får samme framdrift, da føler politikerne seg til slutt nødt til å gi klarsignal til de miljøfiendtlige prosjektene. Til slutt er det lagt for mye krefter, prestisje og ressurser ned i prosjektene til å stoppe dem, sier Haltbrekken.

Les også: Heller mat enn fly

– Sterkt trykk

Arild Hermstad, som stiller til valg for MDG i Hordaland, er av samme oppfatning.

– Slike prosesser får sin egen dynamikk, og om planleggingen forseres blir det et sterkt trykk for å få bygge. Motsatt; prosjekter som ikke planlegges, blir det ikke noe av. Et nærliggende eksempel er utredningene av høyhastighetstog som ble puttet i skuffen av den rødgrønne regjeringen, sier Hermstad.

Forrige tirsdag kunne Dagsavisen fortelle at regjeringen har gitt beskjed om at Avinor kan fortsette planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen. «Når Avinor meiner behovet oppstår, må selskapet søkje konsesjon etter luftfartslova. Konsesjonssøknaden vil da bli behandla av Samferdselsdepartementet», heter det også i regjeringens melding om «Verksemda til Avinor».

– Hvordan tolker dere dette? Kan en tredje rullebane bli godkjent av regjeringen uten at Stortinget blir involvert?

– Formelt sett kan den det, fordi det er Samferdselsdepartementet som gir konsesjonen. Men det ville jo være en fullstendig klimapolitisk falitt av Stortinget å ikke ta kontroll over en beslutning som har så tydelige konsekvenser for klimagassutslippene, svarer Haltbrekken.

– Nei, det ville vært fullstendig uhørt, svarer Hermstad på det samme spørsmålet.

– Men det er ingen tvil om at den nåværende regjeringen ønsker at Stortinget ikke skal få for stor innflytelse på en eventuell slik beslutning, tilføyer han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Uansvarlig

– Hvorfor må Avinor stanse planleggingen av en tredje rullebane?

– Så lenge vi ikke har utslippsfrie løsninger for flytrafikken, er det uansvarlig å planlegge for økt kapasitet, svarer Hermstad.

Han sier at MDG også er imot kapasitetsøkninger på andre lufthavner på Østlandet og i sentrale strøk.

– Vi kan ikke doble antall flyvninger fra Gardermoen om vi skal kutte norske utslipp av klimagasser. Miljøet krever at vi bygger jernbane i stedet, svarer Haltbrekken.

Også Hermstad vil satse på tog. Han mener høyhastighetsutredningene nå må finnes fram igjen.

Les også: Thorvald Stoltenberg: Det hadde gått dårlig med meg om jeg ikke hadde hatt kjæreste