Eivind Trædal i MDG Oslo vil "snakke om elefanten i rommet", nemlig at det er menn som står bak de aller fleste tilfeller av seksuell trakassering. Derfor må vi også endre menns holdninger, mener Trædal. Han vil begynne i skolen. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Vil lære gutter å ikke trakassere

MDG Oslo vil styrke seksualundervisningen rettet mot gutter

Under Oslo MDGs årsmøte i helga handlet mye om miljø. Men #metoo har satt sine spor også i Miljøpartiet de grønne. MDG Oslo stiller seg bak forslaget til politisk uttalelse som ber om styrket seksualundervisning for gutter. Partiets representant i helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre Eivind Trædal er mannen bak forslaget. 

Vi har sett på ulike måter å ta #metoo videre på og hva vi kan gjøre, sier Trædal til Dagsavisen. I uttalelsen heter det at «Unge kvinner er langt mer utsatt for seksuelle krenkelser enn menn, og det er i hovedsak er gutter og menn som utfører krenkelsene. Forslagsstiller mener at seksuell trakassering og grensesetting er et problem som krever større innsats overfor menn, og at seksualundervisningen for gutter på Oslos skoler bør styrkes.» 

Vi må anerkjenne elefanten i rommet. Statistikken jeg har sett viser en overveldende majoritet av gutter og menn som gjerningsmenn når det kommer til seksuelle krenkelser av både kvinner og menn, sier Trædal. Derfor må en bedre menns evne og kompetanse til å forstå og respektere andres grenser. 

Det at unge menn lærere seg dette i ung alder, er den beste måten å forebygge seksuelle trakassering. Det handler om rolleforståelse og ulike matkforhold, tror Trædal.

I byrådsplattformen fra Arbeiderpartiet, SV og MDG står det at seksualundervisningen i skolen skal styrkes, og at grensesetting og vold i nære relasjoner skal inkluderes. 

MDG Oslo oppfordrer nå byråd Tone Tellevik Dahl og Inga Marte Thorkildsen til å legge enda mer vekt på dette når de skal styrke seksualundervisningen.

#Metoo endret samfunnet

Han mener den globale #metoo-bevegelsen rundt seksuell trakassering og overgrep også har vist endringer i det norske samfunnet, og bruker statsråd Terje Søvinknes (Frp) som eksempel. 

I 2001 kom det fram at Søviknes hadde hatt sex med en 16 år gammel svært beruset jente på et partiarrangement. Søviknes har sagt «det aldri burde ha skjedd». Etter #metoo har reaksjonene mot at Søviknes har fått toppjobben som olje- og energiminister igjen blusset opp. Et tegn i tiden, tror Trædal.

Reaksjonene på Søviknes-saken og måten den nå har kommet opp i mediene igjen viser at samfunnet har endret holdning.  Vi har fått en dypere forståelse av grensesetting, som også inkluderer asymmetriske maktforhold og ansvar. Det er viktig at dette reflekteres også i undervisninga,  sier Trædal.