Leder av programutvalget i Oslo Høyre, Torbjørn Sølsnæs vil kutte sykelønna med tretti prosent for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Også Nikolai Astrup, leder av Oslo Høyre, og Unge Høyre-leder Henrik Asheim mener det er rom for innstramminger i dagens sykelønnsordning.

Vil kutte sykelønna med 30 prosent

Programutvalget i Oslo Høyre vil kutte sykelønna med 30 prosent fra dag én du er syk. Flere Høyre-topper roser forslaget.

Etter lang tids myke ord mot arbeidstakerne har mange Høyre-politikere fått nok. I dag får du full lønn i inntil et år dersom du blir syk. Det vil programutvalget i Oslo Høyre ha en slutt på. I arbeidet med nytt partiprogram i 2013 foreslår de å kutte sykelønna til 70 prosent fra første dagen du er borte fra jobben.

Høyre har ikke hatt sykelønnsreform i programmet siden 2005. Leder av Oslo Høyres programutvalg, Torbjørn Sølsnæs, mener sykefraværet i Norge i dag er den største inngangsporten til varig utstøting fra arbeidslivet. Han viser til at en av fire i yrkesaktiv alder er helt eller delvis ute av arbeidslivet.

- Forslaget ivaretar både den enkeltes behov for bedre oppfølging og samfunnets behov for arbeidskraft, og vil skape et sterkere insentiv for den enkelte til å søke oppfølging og hjelp, for å komme raskt tilbake til jobb, sier Sølsnæs.

 

Større personlig ansvar

Dagsavisen vet at partiets silkemyke retorikk i arbeids- og sosialpolitikken den siste tiden har vakt misnøye blant flere internt. Mange har etterlyst en tøffere linje for å lette et tungt belastet velferdssystem. Sølsnæs understreker at Norge skal ha et sjenerøst velferdssystem, men at hans oppfatning er at «graden av personlig ansvar er på vikende front».

- Vi mener det er nødvendig at folk tar et større personlig ansvar for egen velferd. Det er også viktig at velferdssystemet reflekterer det som har ligget som premiss for systemet, nemlig at man skal kreve sin rett, men også gjøre sin plikt. En av pliktene vi har er å ta ansvar for oss selv, sier han.

I forslaget foreslår utvalget å slå sammen de ulike velferdsordningene, og sette alle på det samme 70-prosentnivået av lønna. I dag er uføreytelsen på rundt 65 prosent, og Sølsnæs understreker at forslaget dermed vil innebære en forbedring for dem som er langvarig utenfor arbeidslivet.

 

Astrup vil stramme inn

Før forslaget kan bli tatt opp på Høyres landsmøtet til våren, skal det behandles i Oslo Høyre. Leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup, vil ikke konkludere, men er enig i at det er rom for å stramme inn noe på dagens sykelønnsordning. Selv om sykefraværet er gått noe ned, er det fortsatt høyt, påpeker han. Astrup mener det er positivt at man følger opp prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe.

- Det er ingen tvil om at økonomiske insentiver virker. Hvis jeg skal ha en innsigelse mot forslaget måtte det være at overgangen fra hundre til sytti prosent fra en dag til en annen er litt for brå. Men dette er et interessant innspill, og nivået utvalget foreslår er såpass høyt at det ikke er noen tvil om man skal ha anstendige utbetalinger selv om man er syk, sier han.

Astrup mener det ikke er særlig oppsiktsvekkende å si at alle har ansvar for eget liv, men understreker at det er viktig å ikke bidra til å skjære alle over en kam.

- Det er selvsagt viktig at vi skiller mellom mennesker som ikke kan jobbe eller være i aktivitet, og de som kan og kanskje vil og ikke får sjansen. Jeg er opptatt av at vi tilrettelegger og senker terskelen inn i arbeidslivet for dem. I forslaget kommer også de med lav eller ingen arbeidsevne bedre ut, mens de menneskene som er i en annen kategori vil komme noe dårligere ut, sier han.

 

Civita ønsker kutt

Tidligere leder av Oslo Høyre, stortingsrepresentant Michael Tetzschner, sier til Dagsavisen at forslaget fra egne rekker er «prisverdig», og viser blant annet til at vi har et dobbelt så høyt sykefravær som svenskene.

Også Unge Høyre-leder Henrik Asheim mener det er på tide å stramme inn ordningen og er positiv til forslaget. Han viser til at Norge har et veldig høyt sykefravær selv om vi aldri har jobbet mindre og aldri vært friskere.

- Det skal lønne seg å jobbe, og jeg synes ikke det er urimelig at folk som er borte fra jobb tar sin del av andelen det koster arbeidsgiveren, sier han.

Forslaget til Oslo Høyre er identisk med et forslag Civita-leder Kristin Clemet har fremmet tidligere. Den tidligere Høyre-statsråden synes det er synd at få av de politiske partiene de siste årene har tatt debatten om innstramminger.

- Det går bra i Norge sammenlignet med resten av Europa, men vi står overfor store utfordringer. Økonomiske insentiver virker, sier hun.

Verken arbeidspolitisk talsperson i Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, eller programkomiteens leder sentralt i partiet, nestleder Bent Høie, ønsker å kommentere konkrete forslag på dette tidspunktet i prosessen.

hannah.gitmark@dagsavisen.no