Vil ha trygg omskjæring

Omskjæring må gjøres av helsepersonell og ikke forvises til mørke kroker og kjellerlokaler, mener Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre.

 

Han sier det er et spørsmål om norsk lov kan endre en flere tusen år gammel praksis. Han mener det handler om barns sikkerhet og religionsfrihet.

Fra nyttår skal offentlige sykehus ha plikt til å sørge for at foreldre som ønsker å få barnet sitt omskåret, skal få hjelp av helsevesenet. De må betale en egenandel på 4.000 kroner. Da lovforslaget kom opp, var det to stortingsrepresentanter fra Senterpartiet som stemte imot.

 

Omskjæring i skjul

I går skrev Dagsavisen om nettverket Stopp Omskjæring, som krever 18 års aldersgrense når loven om rituell omskjæring trer i kraft fra nyttår. Lederen i nettverket, Mats Fernando Liland, mener inngrepet er så alvorlig at det krever samtykke.

- Hvis vi innfører 18-årsgrense, vil foreldre enten måtte ta med barnet til utlandet eller gjøre det i skjul i Norge. Det er mye bedre for barnet at dette reguleres enn at vi overlater det til ukyndige folk i mørke kroker og kjellerlokaler, sier Stensland.

Les også: Sykehus må tilby omskjæring

 

Stenland sier dette handler om livssynsfrihet.

- Omskjæring er en sentral del av jødedommen. En 18-årsgrense vil gjøre at jøder ikke får utøvd sin religion i Norge. Dette er et stort politisk dilemma.

Slipper å reise ut

Jøder skal omskjære sine barn innen ni dager.

- Hva med muslimene?

- Denne loven er bra for dem også. Et forbud ville ha betydd at de måtte reise ut av landet for å få barna omskåret.

- Hva hvis helsepersonell nekter å gjøre inngrepet?

- Det tror jeg har større teoretisk enn praktisk betydning. Det vil bli så få tilfeller per år.

Stensland mener all erfaring viser at omskjæring av gutter er et trygt inngrep.

- Dette er en sak der ikke skråsikkerheten står i høysetet. Men et nesten samlet storting mente at å få det inn i trygge rammer var bedre enn alternativet, sier stortingsrepresentanten.