Leder av Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy, vil ha en egenandel på sykelønn og får støtte fra blant annet NHO. Forslaget er fremmet til Høyres landsmøte som starter i dag.

Vil ha en time lengre arbeidsdag

HØYRES LANDSMØTE: Ungdomspartiet til regjeringspartiet Høyre vil avlive drømmen om sekstimersdag, og vil heller ha oss til å jobbe lenger.

Stønadskutt, lengre arbeidsdager og høyere pensjonsalder er oppskriften når Unge Høyre vil redde velferdsstaten. Når Høyres landsmøte starter i dag har de fremmet uttalelsen: «Bærekraft for framtidige generasjoner», der ungdomspartiet uttrykker at de er bekymret for velferdsstatens utvikling.

- Vi har lest perspektivmeldingen, og det er åpenbart at vi må jobbe lenger, og at flere må jobbe, sier leder i Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy, til Dagsavisen.

Blant tiltakene ungdomspartiet foreslår er:

* Øke normalarbeidsdagen fra 7,5 til 8,5 timer.

* Avskaffe AFP-ordningen.

* Innføre egenandel ved de tre første sykedagene, også kalt karensdager.

 

Sekstimersdag

Forslaget om lengre arbeidsdager kommer samtidig som debatten om å kutte arbeidsdagen til seks timer har blusset opp i vår. Både tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla og Miljøpartiet De Grønne har tatt til orde for å ta opp igjen målet om sekstimersdagen. Også LO-topp Trine Lise Sundnes har nylig uttalt at sekstimersdagen ikke er død.

Men Unge Høyre vil gjerne begynne i motsatt ende.

- Dette er et dårlig tidspunkt å innføre sekstimersdag på, om vi skal ta hensyn til framtidige generasjoner. Når vi blir rikere og rikere, er det naturlig at vi vil jobbe mindre. Vi ønsker å motvirke den tendensen, sier Sandøy, som ikke har store forhåpninger om at resolusjonen vil bli vedtatt.

Stefan Heggelund, som sitter i arbeidskomiteen på Stortinget for Høyre, vil ikke slutte seg til én time lenger arbeidsdag. Han mener likevel at å børste støv av sekstimersdagen blir feil.

- Det mener jeg er uansvarlig. Vi er blant OECD-landene med den korteste arbeidstida, da er ikke løsningen å jobbe enda mindre, sier Heggelund.

 

Bærekraftig velferd

Forrige helg vedtok Frps landsmøte å utrede blant annet kutt i sykelønna og karensdager, som tiltak for å gjøre velferdsstaten mer bærekraftig i tida framover. Også på samarbeidspartiet Venstres landsmøte ble det vedtatt å kutte i satsene på sykelønn.

- Vi mener at sykelønn bør harmonisere bedre med de andre ytelsene vi har, og at det er bedre å øke uføretrygden som er lav, og heller redusere sykelønn. Sykelønna er også den eneste ytelsen vi har som er totalt uten egenandel, sier Sandøy.

I forslaget vises det til at Norge har en usedvanlig stor andel av befolkningen som er sykemeldt, og at OECD peker på sykelønnen som en av årsakene til dette.

- Det er en sammenheng her. Det er ikke noe i drikkevannet i Norge som tilsvarer at vi skal være mer syke. Grunnen til at dette er viktig er at jo lenger du har vært sykemeldt, jo kortere er veien over i uføretrygd, sier Sandøy.

 

God debatt

Regjeringsplattformen som ble lagt fram i fjor er derimot tydelig på at sykelønna er fredet i inneværende stortingsperiode. Men mange fylkesledere i partiet som Dagsavisen har vært i kontakt med ønsker debatten velkommen.

- Jeg har selv hatt 8,5 timers arbeidsdag. Lørdager jobbet jeg fram til 13.00, så dette er noe jeg kan støtte også ut ifra min egen erfaring, sier fylkesleder i Sogn- og Fjordane, Arve Harald Mjømen.

Han stiller seg positiv til flere av forslagene til Unge Høyre.

Fylkesleder i Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen, mener Unge Høyre tar opp en veldig viktig debatt.

- Men jeg er usikker på om 8,5 timers arbeidsdag egentlig vil bli så lønnsomt. Det vil også innebære at en har barna lengre i SFO og barnehage enn i dag. Det vil også koste, samtidig som jeg er usikker på om det er bra for barna, sier hun.

 

- Rimelig egenandel

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, gjør det klart at de ikke har vedtatt noe konkret på forslaget om 8,5 timer arbeidsdag, og at det viktigste for NHO er å øke fleksibiliteten når det gjelder arbeidstid, slik at man har muligheten til å jobbe lenger i enkelte perioder.

- Når det gjelder sykelønn mener vi prinsipielt at det burde være en rimelig egenandel. Det har man ved alle andre ordninger som ved permitteringer og dagpenger. Så det er lite konsekvent at man ikke har det også ved sykelønn, sier Skogen Lund, og understreker at NHO nylig har reforhandlet IA-avtalen og slutter seg til den.

samfunn@dagsavisen.no