En familie sitter foran sitt midlertidige husly i en flyktningleir i Myanmar. Anders Anundsens fylkeslag vil at Norge skal gi alle flyktninger IKEA-hytter. FOTO: SOE ZEYA TUN/NTB SCANPIX

Vil gi flyktninger Ikea-hytter

FRPs LANDSMØTE: Justisminister Anders Anundsens fylkeslag vil at alle verdens flyktninger skal få hytter i stedet for telt innen de neste fire årene.

- Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra nestleder Per Sandberg (Frp) og Anders Anundsen (Frp) på dette forslaget, så jeg tror det går igjennom, forteller nestleder i Vestfold Frp, Ole T. Hoelseth.

Det er han som står bak forslaget til Frps landsmøte om at Norge skal sørge for at ingen flyktninger må leve i telt. Alternativet er flatpakkede hytter, som allerede lages av Ikea. Målet om flyktninghytter til alle verdens flyktninger bør oppnås innen fire år, mener fylkeslaget.

- Vi er uansett låst til å bruke én prosent av BNP på bistand. Nå gjelder det å bruke pengene fornuftig, sier Hoelseth.

 

Flatpakket til flyktninger

Hoelseth har reagert kraftig på bildene fra flyktningleirer med syriske flyktninger. Ikke bare kulde, men også overgrep truer sikkerheten til menneskene på flukt. Hoelseth mener løsningen med flatpakkede hytter er et kinderegg.

- Det er bedre bruk av bistandsmidler, det løser et helt konkret problem, og vi får hjulpet flyktningene i deres eget nærmiljø, sier han.

Det sistnevnte er et viktig element i Frps flyktningpolitikk. I fjor foreslo Oslo Frp at Norge skulle drive asylmottak i Afrika og Asia og avvikle dagens asylordning. Det ble ikke en del av regjeringens politikk. I Vestfold Frps forslag heter det: «Norsk flyktningpolitikk har i for stor grad hatt fokus på å bringe flyktninger til Norge. Fokus og pengeressurser har derfor vært rettet mot å hjelpe noen relativt sett få mennesker, på bekostning av de millioner som lever under uverdige forhold i flyktningleire.»

- Alle partiene er enige om at flyktningene skal ha bedre forhold, så er vi kanskje uenige om hvor mange vi skal ta inn til Norge, sier Hoelseth.

Det vakte sterke reaksjoner da de blåblå foreslo å redusere antallet kvoteflyktninger med 500, i forbindelse med statsbudsjettet. Frps Morten Ørsal Johansen, som beskrev bevilgningen som en snubletråd i budsjettet, tok til orde for at det ville være klokere å sørge for «gode løsninger i nærområdene».

 

Norsk eggpulver mot sult

Også Oppland Frp kommer med et forslag som de mener vil slå to fluer i en smekk. De vil at mat som det produseres for mye av i Norge, kan kjøpes av norske myndigheter over bistandsbudsjettet og sendes som nødforsyning til sultkatastrofer.

- Dette er et vinn-vinn-forslag, sier leder Olaf Nilsen Diserud i Oppland Frp.

Tanken som framsettes i forslaget, er at egg som ikke blir solgt i butikken, kan gjøres om til eggpulver og melk til melkepulver. Siden kan det sendes i nødrasjoner til katastrofeområder. Men forslaget innebærer også at kvoter og reguleringer knyttet til matproduksjonen til bøndene, må bort.

- Vi ønsker at de skal få bestemme selv hvor mye de vil produsere på hvert enkelt gardsbruk, sier Diserud.

 

Stanse u-hjelp

At regjeringen må tenke nytt om bistand, mener også Oslo Frp. De vil stanse u-hjelp til land som bryter med menneskerettighetene.

- Vi har jo sett at utenriksminister Børge Brende (H) har stoppet bistandsmidler til Uganda på grunn av situasjonen for homofile der. Nå er det på tide å gå kritisk gjennom tildelingene til andre land som bryter menneskerettighetene, sier nestleder Peter N. Myhre i Oslo Frp.

Oslo Frp har i tillegg foreslått at Frp skal jobbe for at domstolene skal kunne straffe dem som deltar i krigs- og terrorhandlinger i utlandet, ved å frata dem sitt norske statsborgerskap, noe NRK kunne melde om denne uka.

Partileder Siv Jensen har tidligere sagt at hun er for å ta statsborgerskapet fra dem som reiser til utlandet for å delta i krig. Hun sier fortsatt at dette er et virkemiddel man må diskutere. Utover dette ønsker ikke partilederen å kommentere forslagene fra fylkeslagene i Frp.

Frp-landsmøtet arrangeres 2. til 4. mai på Gardermoen.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra Per Sandberg og Anders Anundsen til denne saken.

sofie.prestegard@dagsavisen.no