Annonse
Fastboende glimrer i alt for stor grad med sitt fravær i indre by i Oslo, påpeker NHOs regiondirektør Nina Solli. Hun ønsker å gjøre denne delen av byen langt mer levende ved hjelp av omfattende boligbygging.

Vil bytte biler med boliger

Når bilene forsvinner fra Oslo sentrum må de erstattes med flere boliger, mener NHO Oslo og Akershus.

Annonse
Innenriks

 

– I dag bor det cirka 1.700 mennesker i indre by innenfor Ring 1. I Brussel, som allerede har et bilfritt sentrum, bor det til sammenligning om lag 100.000 mennesker på et område som bare er en fjerdedel så stort, påpeker Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

– Bør antallet som bor i hjertet av Oslo bli like høyt?

– Det bør i alle fall bli langt flere boliger der. Når planene om et bilfritt sentrum gjennomføres, blir det plass til både flere boliger og mennesker i området, svarer Solli.

– Hvordan bør det bygges?

– Primært i høyden, ved at eksisterende bygg får flere etasjer. Det finnes allerede et hotell på 12 etasjer i Kvadraturen som ingen legger merke til, selv om «alt» det andre er på seks etasjer.

Les også: Hundre meter høyt i Oslo

Tre ganger så mye

Det er en dyp bekymring for boligsituasjonen både i Oslo og deler av Akershus, med stadig høyere boligpriser, som er bakgrunnen for Sollis utspill.

Eiendomsmegleren Krogsveen brukte nylig betegnelsen «klondike i Oslo» om prisutviklingen i hovedstaden.

– Med en boligprisstigning på 15,2 prosent de siste 12 månedene, må vi tilbake ti år for å finne tilsvarende prisvekst, konstaterer eiendomsmegleren.

– Vi trenger en boligpolitikk som i større grad er innrettet mot de pressområdene hvor boligbehovet er størst, mener Solli.

– Hvilke områder sikter du da primært til?

– Både Oslo og Akershus, hvor vi har pressområder som Sandvika, Asker, Jessheim, Lillestrøm, Ski, Kolbotn og Ås. Utbyggingen må skje tettere på og høyere rundt kollektivknutepunktene der. Samtidig må tempoet i boligbyggingen sikres gjennom mer effektive planprosesser, raskere byggesaksbehandling, forenklinger og tiltak for å redusere byggekostnadene, svarer Solli.

Det å bytte biler med boliger innenfor Ring 1 i Oslo, vil bidra til å løse et problem som har fått utvikle seg over mange år.

– For at boligbyggingen skal holde tritt med befolkningsveksten, må det bygges opp mot 7.000 boliger per år i Oslo fram til 2025, sier Solli.

– Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det igangsatt bygging av 2.328 boliger i Oslo i 2015. I år vil det nok bli igangsatt i overkant av 3.000 nye boliger i byen, tilføyer hun.

Det må altså bygges tre ganger så mange boliger i året som det ble bygd i fjor, for at behovet skal bli dekket opp, ifølge hennes anslag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ny bruk av byrom

«Vi ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum», skriver byrådet om sine planer om et bilfritt sentrum.

«Fraværet av private biler innenfor Ring 1, åpner opp for muligheter for ny bruk av frigjorte byrom», påpekes det også.

Hva slags løsninger som blir valgt, er så langt uklart. Målsettingen er at sentrum skal bli bilfritt i løpet av 2019.

– Det å bygge flere boliger i området, vil være i tråd med intensjonen om en mer levende by, etter som det da vil bli flere mennesker i gatene der, påpeker Solli.

Hun tror ikke at flere 12 etasjer høye bygg vil framstå som skjemmende, hvis dyktige arkitekter blir satt på jobben. Hadde det vært opp til henne, ville det allerede ha vært langt høyere bygg i området.

– I Barcode er det høyeste bygget 17 etasjer. Det opprinnelige forslaget var bygg på inntil 22 etasjer, men selv om det er snakk om Norges mest sentrale kollektivknutepunkt, ble det ikke gitt anledning til det.

Les også: Erstatter asfalt med park

Frykter lønnsspiral

Hvis boligbyggingen fortsetter på samme lave nivå, frykter Solli at det kan få alvorlige negative konsekvenser, ikke bare for Oslo, men også for Norge.

– Vi risikerer å havne i en lønnsspiral, sier hun.

– Hva konkret frykter du skal skje?

– Det er fare for at høyere bokostnader presser lønningene enda høyere opp i Oslo, svarer Solli.

– Hvis for eksempel lærere eller andre store statlige og kommunale lønnsgrupper i Oslo, slik som sykepleiere, brannmenn og politi, får høyere lønninger, vil også de samme yrkesgruppene i Trondheim og Bergen kreve det samme, og så er vi inne i en utvikling ingen er tjent med, fortsetter hun.

Solli etterlyser boligpriser som gjør det mulig for folk flest med en alminnelig inntekt, å skaffe seg bolig i rimelig avstand fra arbeidsplassen.

– Hva legger du i en alminnelig inntekt?

– Ifølge Statistisk sentralbyrå er gjennomsnittslønnen i Norge på 518.000 kroner.

Les også: Insisterer på å bygge høyt

Annonse