Byråd Guri Melby vil være i 40-årene før Oslo kan ha et sammenhengende sykkelveinett, tror hun selv. FOTO: ARNE OVE BERGO

Vil bygge ny sykkelallianse

SAMFERDSEL: Det er to ting som forhindrer at Oslo blir en god sykkelby: Høyre og Fremskrittspartiet. Det konstaterer Oslo Ap og Miljøpartiet De Grønne.

- Byråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V) skal ha ros for at hun prøver å gjøre ting bedre for syklistene, begynner Harald Nissen, leder av MDG i Oslo.

- Men hvis hun skal greie å få fullført sykkelprosjektet, må hun finne seg nye politiske venner, fullfører Abdullah Alsabeehg, miljø- og samferdselspolitisk talsmann i Oslo Ap.

De to inviterer nå Oslo Venstre til et samarbeid for å få gjennomført en fempunktsplan som kan gjøre hovedstaden vår til en sykkelby av toppklasse.

 

Planer i 37 år

De første planene om et sammenhengende sykkelveinett i Oslo ble presentert så tidlig som i 1977, ifølge Aftenposten. På det tidspunktet var ikke Guri Melby en gang født, mens byrådsleder Stian Berger Røsland (H) ennå ikke hadde fylt ett år. I den grad han tenkte på sykler, var det nok trehjulssykler.

Mens de to vokste opp, åpnet en etter en av deres partifeller munnen og lovte at nå, nå, skal det bli sammenhengende sykkelveinett i Oslo. Røsland sluttet seg til rekken i 2010. Da lovte han at sykkelveinettet skulle være ferdigstilt ved utgangen av 2012.

Da Guri Melby overtok som byråd i fjor, var ambisjonen å få sykkelveinettet ferdig til 2018. Nå sier Melby til Aftenposten at ambisjonen er å få ferdigstilt kommunens sykkelveiutbygging innen 2022. Da vil det være 45 år siden de første planene ble lagt fram.

Men verken Nissen eller Alsabeehg føler seg trygge på at dagens ferske barnehagebarn vil ha et sammenhengende sykkelveinett de kan sykle trygt og sikkert på, når de bytter ut trehjulssykkelen med tohjulssykkel.

- Både Høyre og Frp har gang på gang vist at de prioriterer privatbilismen foran sykkelen, sier Alsabeehg.

 

- Prioriterer ikke sykkel

Jøran Kallmyr (Frp), som var byråd for miljø og samferdsel før Venstre overtok posten, er et eksempel på den noe halvhjertede sykkelsatsingen det blå byrådet har stått for.

- Jeg ønsker meg flere sykkelveier i Oslo, men enkelte planer innebærer altfor store inngrep i forhold til nytten ved sykkelveien, uttalte han til Dagsavisen i oktober 2010.

Nissen mener det ikke lenger holder å unnskylde seg med hvor vanskelig det er å bygge nye sykkelveier i Oslo på grunn av trange gater, vanskelige omreguleringer og andre forhold.

- Det er på tide å si at nok er nok. Med unntak av et lite intermesso med Aps Rune Gerhardsen som byrådsleder, har de borgerlige ved Høyre og Frp hatt makten i alle disse årene. Det at sykkelveinettet ennå ikke er ferdigstilt, har med prioritering å gjøre. De blå har valgt å ikke prioritere sykkelen, slår han fast

 

- Ap er på gli

- Ville syklistene hatt bedre kår i dag hvis Ap hadde fått styre Oslo i alle disse årene?

- Høyre, Frp og Ap har i mange år dannet et jerntriangel i norsk kollektivsatsing. Alle disse tre partiene har vært redde for å skremme bort velgere, og har derfor unnlatt å satse på tiltak som begrenser biltrafikken. Men nå ser det ut som om Ap er i ferd med å bryte ut av det jerntriangelet. Ap i Trondheim var først ute med mer satsing på sykkel og kollektiv der, og nå ser det ut til at Ap i Oslo er på gli også, svarer Nissen.

Alsabeehg forsikrer at Oslo Aps sykkelinitiativ er oppriktig ment.

- Vi har vist i flere saker at vi er villige til å ta tøffe valg til sykkelens fordel.

Tidligere i år foreslo Oslo Ap å stenge Oslo sentrum for bensin- og dieselbiler.

- Hvis Oslo virkelig skal bli en grønn by, må vi også ta diskusjonen om hvor mye trafikk det skal være i sentrum, sier Nissen.

 

Satser

Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), sier til Dagsavisen at mye er gjort, men at det fortsatt ikke er bra nok.

- Bremser Høyre og Frp sykkelsatsingen i Oslo?

- Nå skal ikke jeg svare for andre partier. Vi er i ferd med å innfri, eller kommer til å innfri, den strategien vi har. Partiene er enige i denne, og vi har et bredt forlik i bystyret, sier Guri Melby.

- Vi er i ferd med å prioritere sykkel framfor bil i flere gater, vi har bygd 200 sykkelparkeringsplasser, og planlegger et stort innendørs parkeringsanlegg. Vi vil også utvide bysykkelordningen, og vil doble antall sykler fra neste år, og ordningen vil gjelde ut til Ring 3, sier Melby, som vil legge fram en ny sykkelstrategi neste uke.

- Vil du samarbeide med Ap og MDG for å få til et bedre tilbud til syklistene i Oslo?

- Vi samarbeider med alle i bystyret, og ønsker at så mange som mulig skal være med. Personlig ønsker jeg at vi får opp tempoet. Mye tid er gått tapt. Jeg er enig i at det ikke er bra nok det vi har gjort, men vi har tross alt bygd mye. Oslo kommune har bygd 62 km av hovedsykkelveinettet på 90 kilometer. Men skal Oslo bli en sykkelby, må det mer tilrettelegging til.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Slik er Ap og MDGs fempunktsplan

For at Oslo skal kunne hevde seg med København og andre store sykkelbyer, må følgende skje, mener Ap og MDG:

* Bygging av flere sykkelveier gjennom sterkere prioritering av sykkelen framfor privat­bilismen.

* Fullføringen av et sammenhengende og trygt sykkelveinett. Mye av Københavns ­suksess som sykkelby skyldes nettopp at syklistene kommer helt fram på sykkelveiene, og ikke må slåss om plassen med bilistene.

* Bygging av flere sykkel­parkeringsplasser. Én parkeringsplass for bil kan bygges om til å bli parkeringsplass for inntil 17 sykler. Behovet for mer sykkelparkering er ikke minst stort nær holdeplasser og ved kollektivknutepunkter. Ap og MDG er også enige om at det bør bygges sykkelhotell i Oslo, i likhet med hva for eksempel Drammen allerede har.

* Bedre skilting og merking slik at det blir tryggere og enklere for syklistene å ferdes i trafikken.

* En utvidelse av bysykkelordningen til også utenfor Ring 2, slik at det blir mulig å bruke bysykkel andre steder enn i sentrumsområdet. Det bør også være naturlig å utvide bysykkelordningen til å omfatte elsykler.

– Flere av disse forslagene er det mulig å iverksette hurtig og uten å måtte bruke masse penger, påpeker Abdullah Alsabeehg, miljø- og samferdselspolitisk talsmann i Oslo Ap.