Maria (4) har norsk statsborgerskap. Nå har Oslo tingrett avsagt en dom som innebærer at treåringen må dra fra Norge til et liv i fattigdom i Kenya. FOTO: ARNE OVE BERGO

Vil anke til Høyesterett

MARIA-SAKEN: Skulle ikke moren til fire år gamle Maria vinne fram når ankesaken er oppe i Lagmannsretten i dag, vil de anke videre til Høyesterett.

Maria er født i Norge, med norsk far, kenyansk mor, og Maria er norsk statsborger. Men moren får ikke bli i landet. Faren har aldri vist noen interesse for datteren.

- Moren oppga falskt navn da hun søkte asyl i Norge første gang, og den saken har fulgt henne hele veien selv om hun i ettertid har framlagt originalt pass fra Kenya i korrekt navn, sier Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), til Dagsavisen.

Hun er vedtatt kastet ut av landet, og har ikke noe å dra tilbake til i hjemlandet Kenya. Tar hun med seg Maria, blir det et liv i slummen for fireåringen.

For moren er det uaktuelt å la Maria være igjen i Norge, hvis hun selv må forlate landet.

Flere kjente kulturpersonligheter, som Ole Paus og Jon Michelet, har engasjert seg i Maria-saken, og Dagsavisen bringer i dag diktet «Maria fire år», som forfatter Herbjørg Wassmo har skrevet om Maria (se nederst i saken).

 

Ankesak

- Ankesaken skal opp i Lagmannsretten i dag. Vinner vi ikke fram i dag, vil vi vurdere å anke saken inn for Høyesterett, og til slutt menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier Georg Schjerven Hansen.

- Vi har diskutert hva vi vil gjøre om vi ikke vinner fram, sier han.

Skulle lagmannsretten gi Maria og moren medhold, er det fortsatt et stykke igjen til varig opphold i Norge for moren.

- Først må Utlendingsnemnda (UNE) fatte et nytt vedtak, sier Hansen. - Men denne saken burde aldri behøvd å gå for retten i utgangspunktet, legger han til.

Det nye i saken som vil bli tatt i retten i dag, er forholdet til EU-retten. Regjeringsadvokaten argumenterer for at norsk statsborgerskap er mindre verdt enn et EU statsborgerskap. Mor og Maria ville fått bli i Norge om Maria var svensk, dansk eller tysk.

- EU-regler sikrer at den som forsørger et barn som er EU-borger, har krav på opphold i EU-landet hun bor i, sier han.

- Politiets utlendingsenhet har også vært involvert i saken, og kommet til at de ikke kan tvangssende Maria nettopp fordi hun er norsk statsborger. Derfor har de forsøkt å få mor til å signere på at hun ønsker å ta med seg Maria frivillig til Kenya, og de har truet med at barnevernet kan ta Maria fra henne om hun ikke signerer, slik at hun kan sendes ut og Maria blir foreldreløs igjen i Norge, sier Hansen.

 

På Østlandet

- Det handler ikke om omsorgssvikt. Hadde moren tatt med seg Maria til slummen i Nairobi, ville det vært det, sier Georg Schjerven Hansen.

Saken behandles i retten i dag, og dom ventes om et par uker.

- Moren skal være til stede i retten i dag, men det er ikke planlagt at hun skal si noe. Det blir advokatenes dag, sier han.

tom.vestreng@dagsavisen.no

 

Maria fire år

Jeg drømte vesle Maria i natt
hun banket på min dør
sto der helt forlatt
hvisket at
alle hun kjenner
aIt trygt var røvet og tatt
hun hadde mistet sine venner

Jeg åpnet døren på gløtt
prøvde litt dumt å si
at hennes land ikke var her
Hun rakte en liten hånd frem
helt nær
tryglet om å få bli
hun hadde ikke annet hjem

Jeg var uendelig trist
uten å kunne trøste
mumlet bare for meg selv
at loven opplagt har en brist
men dette barnet er ikke mitt
da kan det umulig være vårt
Folk som tar ansvar
har sagt sin dom
hun er ikke en av oss
sin norske fødsel til tross
da kan vel ikke jeg
rope kom

Men brått er det jeg selv
som står ved en dør og ber
som kastes ut og sendes bort
det er jeg selv
som er barnet ingen ser

De sender meg til dommeren
kaller det rett og demokrati
Jeg dømmes til hjemløshet
selv om alle vet
at kjærlighet
er å la meg få bli

Jeg gir ikke opp
men står der igjen foran dommerens blikk
kanskje hun denne gang ser meg
som et menneskebarn
ikke som død statistikk
Kanskje hun likevel lar meg få bo
kanskje ser hun meg som en gave
som ikke forstyrrer
den norske ro

Herbjørg Wassmo