Viken jakter tomter på dyre trakter

Tross politisk kaos er Viken i ferd med å finne sin plass – i det dyreste området i det nye fylket.

Like før sommeren var de folkevalgte i fellesnemnda for Viken på befaring.

Det var et historisk sus over det hele: Det skulle bygges noe nytt og stort, et «superfylke». Da trenger man et nytt og storslått bygg som står i stil. På beste vestkant.

Tom Kristian Hansen, seniorrådgiver i Akershus fylkeskommune og mannen som har fått ansvaret for å finne et egnet bygg for Viken fylkeskommune, pekte og viste.

Av fem alternativ valgte de folkevalgte seg tre mulige steder for Viken: To i Sandvika, ett på Lysaker. Like vest for Oslo, i gangavstanden til jernbanen. I området med de dyreste tomtene innenfor Vikens grenser.

Les også: Kaoset som aldri tar slutt

Mannen med ansvaret

Det er Tom Kristian Hansen som sitter med ansvaret for å forhandle om de tre aktuelle stedene. Når han er ferdig en gang utpå høsten, legges saken fram for fellesnemnda, enten i november eller desember.

Han forteller at de bygningene som finnes på de tre aktuelle stedene må rives for å gi plass til et nytt bygg for Viken. Det skal være plass til 750 mennesker der inne, noe som krever rundt 20.000 kvadratmeter boltreplass. Og kanskje enda mer: Heller ikke Hansen vet hvilke oppgaver som overføres fra staten til fylkene før regjeringen forteller Stortinget og resten av verden om sine planer innen 15. oktober.

Et av byggene, forteller Hansen, kan stå klart i løpet av 2021, altså inntil to år etter at Viken ser dagens lys. De andre vil drøye en stund til.

Hansen vil ikke snakke om pris. Fra andre steder får Dagsavisen oppgitt at summen 2 milliarder er nevnt medlemmene av fellesnemnda.

Les også: Slik fikk Norge en regionreform som ikke engang regjeringen ønsket 

For dyrt, for mye

Det er for mye penger, synes Frps Vibeke Limi, gruppeleder for Frp i Akershus og medlem av fellesnemnda.

– Jeg skjønner at det må koste penger å finne et nytt bygg for en fylkeskommune, men hvorfor må vi plassere oss i det dyreste området rundt Oslo, spør hun.

Frp har foreslått at det nye fylket beholder lokalene til Akershus fylkeskommune, som holder til midt i Oslo, i Galleriet, mellom Oslo Plaza og Oslo S. Akershus eier over 10.000 kvadratmeter av det langstrakte bygget. SV har foreslått det samme.

– Målet med reformen er å rasjonalisere og effektivisere. Da er det litt pussig å bygge i det dyreste området. Jeg støtter at vi plasserer oss ved et kollektivknutepunkt, men Akershus eier en stor tomt ved jernbanestasjonen i Lillestrøm. Vi kunne brukt den, sier Limi.

Les også: Regjerings-partner Frp om regionkaoset: – Ikke vår reform

Vil ikke ha signalbygg

I Arbeiderpartiet går diskusjonen om hvorvidt det er best å eie eller leie. Slik den politiske situasjonen er nå, med usikkerhet om Viken i det hele tatt vil se dagens lys, er det best å leie, sier Tonje Brenna i Akershus Ap.

Ett av de tre alternativene innebærer å leie kontorplass, eventuelt å inngå i et sameie med andre aktører.

– Punkt en må uansett være å finne ut hvilke oppgaver det er meningen at Viken skal utføre. Når vi har svaret på det, kan vi finne et fint sted å ha kontor, sier Brenna.

Brenna og Ap ønsker seg en nøktern løsning:

– Vi vil ha et klimavennlig bygg, som skal være nøkternt. Vi vil ikke ha et signalbygg.

Les også: – Like dårlig idé som Troms og Finnmark

Jo, et miljøsignalbygg

Anette Solli er sjef for fellesnemnda for Viken og fylkesordfører i Akershus. Hun ønsker også å holde utgiftene nede, men vil gjerne ha et signalbygg.

– Vi kan bygge et miljøsignalbygg, sier Solli.

– Vi skal ikke bruke unødvendig mye penger. Men det offentlige bør vise vei.

Solli mener det blir feil å snakke om at det blir dyrt å bygge nytt. Viken har nemlig to – kanskje tre – eksisterende rådhus som blir lagt ut for salg. Buskerud fylkeskommune har sitt bygg i Drammen, Akershus sine drøye 10.000 kvadratmeter midt i Oslo.

– Det er ikke mulig, som SV og Frp har foreslått, å fortsette i Galleriet. Det skal jo rives på sikt, sier Solli.

Men man kan tjene penger på å eie en tomt midt i Oslo:

– Vi skal selge begge disse eiendommene. Det er selvsagt umulig å si nå, før vi kjenner detaljene om nytt bygg og hvilke priser vi kan få for de vi skal selge, men det er ikke sikkert at dette vil koste særlig, sier Solli.

Det tredje bygget, i Sarpsborg, blir trolig ikke avhendet med det første, tror Solli.

Det er nemlig bestemt at Viken skal ha to større bygg: Hovedkontoret i Sandvika eller på Lysaker – og et kontor i Vestre Glomma-området.

Les også: – Viken vil gi regionen styrke

«Distriktskontor» i øst

Det bygget skal ha plass til 300 ansatte som skal tilby de fleste av funksjonene til fylkeskommunen, som et slags distriktskontor for østre Viken. Hvor det skal ligge, er fortsatt i det blå.

Enn så lenge vil de ansatte på østkanten av Viken holde til i fylkeshuset i Sarpsborg, tror Solli. Det vil i alle fall være naturlig i en overgangsfase, sier hun. Selv om Sarpsborg ligger feil plassert for framtidige jernbanetraseer, og dermed trolig ikke er det beste alternativ på lang sikt.

Det blir noen midlertidige løsninger på veien mot Viken. Per i dag er det ikke sikkert hvor de ansatte skal sitte fra 1. januar 2020 til det nye bygget står klart.

– Det vil vel være naturlig å samle fagmiljøene. Men vi kan ikke forskuttere dette, først må vi få alternativene og vurdere dem i fellesnemnda, sier Solli.

Les også: Slik blir det nye norgeskartet