Annonse

Vikarer skal ha samme lønn som ansatte – full seier i retten

LO og Fellesforbundet fikk medhold i Arbeidsretten angående likebehandling i vikarbyråer.

Annonse
Innenriks

 

Den enstemmige dommen i Arbeidsretten slår fast at "Fellesbilag 8A, punkt 6 og 7 i Industrioverenskomsten, er slik å forstå at ansatte i bemanningsforetak bundet av Industrioverenskomsten skal ha minst samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i innleiebedriften".

– Jeg er veldig fornøyd, men også svært lettet over at det nå fortsatt vil være mulig å drive organisasjonsarbeid innenfor bemanningsforetakene, sier Fellesforbundets forbundssekretær Knut Øygard i en kommentar.

Ingen åpning for unntak

Arbeidsretten ga Fellesforbundet rett i at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra likebehandling, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om.

Fellesforbundet og Norsk Industri var uenige om bemanningsforetak bundet av Industrioverenskomsten fra ny tariffperiode 1. april 2016 måtte forholde seg til innleiebedriftens lønns- og arbeidsvilkår eller om bemanningsforetaket kunne forholde seg til sin egen tariffavtale, slik det ble åpnet for i en egen forskrift i Arbeidsmiljøloven i fjor.

Forskriften ble lagt til i forbindelse med innføringen av Vikarbyrådirektivet fra EU. At partene tolket forskriften så forskjellig førte til at tvisten ble brakt inn for Arbeidsretten, som har tolket reglene på samme måte som LO og Fellesforbundet.

Viktig avklaring

Arbeidsretten mener at det ikke er noen tvil om at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 avtalte at det var Arbeidsmiljøloven – slik den er utformet til enhver tid – som skal gjelde.

«Det er i de skriftlige dokumenter som er fremlagt for Arbeidsretten om forhandlings- og meklingsforløpet ikke spor av at det var noe annet enn tariffesting av lønns- og arbeidsvilkår som var tema mellom partene», heter det i dommen.

– Nå har partene fått en viktig avklaring, og vi vet hvordan avtalen er å forstå, konstaterer Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

(NTB)

 

Annonse