Annonse
Liv Signe Navarsete (Sp) kommer til å ta opp saken med forsvarsministeren. Så langt har hun ikke sett noen konkret plan for når et nytt overvåkingssystem skal være på plass.

– Vi vet ingenting

Stortingets utenriks- og forsvarskomité diskuterte knapt kystradarkjeden før nedleggelsen ble vedtatt, sier Liv Signe Navarsete (Sp).

Annonse
Innenriks

 

– Vi vet ingenting om hva som skal skje, sier Liv Signe Navarsete, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Senterpartiet.

Dagsavisen har denne uka satt søkelyset på kystradarkjeden i Nord-Norge som ble vedtatt nedlagt da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet i Stortinget før jul. Bjørn Arne Pedersen, tillitsvalgt i Norges Offisersforbund, har fortalt at ingen under det øverste nivået i Forsvaret skjønner hvorfor forsvarsledelsen har slikt hastverk med å legge ned kystradarkjeden før man har en erstatning på plass. Kystradar Nord skal legges ned rundt 2020, men Pedersen og andre kilder i Forsvaret vet fremdeles ikke når et nytt overvåkingssystem vil være på plass.

Les også: Skroter viktig overvåkingssystem

Ingen planer

Dagsavisen har gått flere runder med Forsvarsdepartementet for å få klarhet i hva slags kystovervåking Norge skal ha når kystradarsystemet legges ned. Vi har ikke fått noe klart svar på når et nytt system skal være på plass eller hva det vil koste. Navarsete forteller at politikerne heller ikke vet noe som helst.

– Vi har ikke sett noen tall eller konkrete planer. Siden Høyre, Frp og Arbeiderpartiet drøftet seg fram til et forlik, ble de ulike forslagene i langtidsplanen nesten ikke diskutert, sier Navarsete og legger til:

– Det som står i langtidsplanen er veldig vagt og det er nesten ikke mulig å finne ut av hva de enkelte forslagene vil koste. Jeg forventer at Forsvarsdepartementet har en konkret plan for hvordan systemet skal erstattes. Dette må vi ta opp med forsvarsministeren.

Navarsete mener at «hele langtidsplanen er en stor svekkelse av kystforsvaret».

– Det kan nesten virke som om kysten er nedprioritert av regjeringen, sier Navarsete, og viser blant annet til nedleggelsen av Sjøheimevernet som nå er under full avvikling.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Naturlig utvikling

Stortingspolitiker Kåre Simensen (Ap) fra Finnmark kjempet for at kystradarkjeden ikke skulle legges ned, men Ap stemte for avvikling da langtidsplanen ble behandlet.

– Jeg har forstått det slik at erstatningen skulle være på plass før kystradarkjeden ble nedlagt.

Han har selv besøkt en kystradarstasjon og sett hvilken funksjon radarene har og hva som blir konsekvensene av en nedleggelse.

– Jeg forutsetter at man får på plass en erstatning som gir en like god overvåking eller bedre før kystradarkjeden legges ned. Ellers er det jo bare tull å bytte ut systemet, sier Simensen.

Christian Tybring-Gjedde, som sitter i komiteen for Frp, kunne ikke svare på spørsmål om kystradarkjeden og henviste til Forsvarsdepartementet. Komitémedlem Øyvind Halleraker fra Høyre, sendte følgende svar i en tekstmelding:

– Vi er på vei inn i et teknologiskifte, investerer tungt i overlappende kapasiteter og vil heller ikke lenger prioritere infrastruktur som vi ikke kan beskytte i krise og krig.

Han viser til at kystradarkjeden i Sør-Norge, som var et helt annet overvåkingssystem enn Kystradar Nord, ble nedlagt i 2003.

– Dette er en helt naturlig utvikling, og gjør det mulig å omprioritere ressurser til langt viktigere virksomhet, skriver Halleraker.

Les også: - Vi får presentert det ene luftige forslaget etter det andre

– Tydelige råd

Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, skriver følgende kommentar til saken i en mail:

– Nyere norsk forsvarshistorie har litt for mange eksempler på at kapasiteter og teknologi har blitt videreført når de egentlig har vært utdatert. Ansvaret her har ofte ligget hos politikere. Vi har i spørsmålet om kystradarene basert oss på omforente og tydelige militærfaglige råd.

Kirsti Bergstø fra SV har engasjert seg sterkt i saken. Hun har heller ikke sett noen konkret plan eller kostnadsoversikt for overvåkingssystemet som skal erstatte Kystradar Nord.

– Nei, jeg har ikke det. Og jeg er bekymret. Når det er så mye usikkerhet rundt hva som er alternativet burde man valgt å forlenge levetiden til kystradarkjeden. Nå settes vi i en langt mer sårbar posisjon hvis det ikke kommer noen erstatning.

Les også: Militærnekteren Lysbakken vil ruste opp Hæren

Annonse