Annonse
Politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Vi samarbeider mer og bedre enn noen gang

Politiet har aldri samarbeidet mer eller bedre med Forsvaret, ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Annonse
Innenriks

 

Uttalelsen synes å stå grell kontrast til Riksrevisjonens konklusjon, hvor samarbeidet ifølge Arbeiderpartiets representant Jette Christensen ble beskrevet som "så dårlig at det var farlig". I likhet med forsvarssjefen, hadde Humlegård vanskelig for å kjenne seg igjen i, og slutte seg til, virkelighetsoppfatningen til Riksrevisjonen.

– Vi tar feilene på alvor og jobber med å lukke avvikene som er avdekket. Men dette må ikke tolkes som om det har vært manglende vilje til samarbeid, framholdt Humlegård da han stilte til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

– Vi samarbeider nært med Forsvaret. Vi samarbeider tett og godt. Vi samarbeider mer og bedre enn noen gang, understreket politidirektøren før komitémedlemmene startet sin utspørring.

Og selv om politiet ikke er helt i mål med planer for objektsikring – sikring av viktige bygninger og infrastruktur – er det gjort "et betydelig arbeid" siden Riksrevisjonens startet sine undersøkelser i 2015, ifølge Humlegård. Dette er det ikke tatt tilstrekkelig tatt hensyn til i revisjonens rapport, mener han.

– Arbeidet har ikke gått så raskt som vi skulle ha ønsket, men det har heller ikke vært tilstrekkelig kapasitet til dette arbeidet ute i politidistriktene. Beredskapsplanlegging og objektplanlegging har vært nedprioritert også i politiet, sa han.

(NTB)

Annonse