Varaordfør er Frederikke Stensrød er den eneste av de ti avhopperne fra Råde Frp som vil uttale seg om det dramatiske valget de har tatt.

– Vi har forsøkt å varsle

– Vi har via telefon, e-post og ansikt til ansikt forsøkt å varsle, sier Frederikke Stensrød, talsperson for avhopperne i Råde Frp.

 

At ti medlemmer har meldt seg ut av Råde Frp, er et drastisk skritt, sier avhopperne selv. I helgen sprakk nyheten om at fem kommunestyrerepresentanter og fem vararepresentanter fra lokallaget melder seg ut av partiet som følge av varslingssakene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein.

I pressemeldingen avhopperne sendte ut, kommer det fram at måten partiet, også på fylkesnivå, har taklet Leirstein-sakene, er en viktig årsak til utmeldingen.

Les også: Siv Jensen ble varslet om Leirstein-saken i 2012, sier tidligere Frp-representant

– Forsøkte å varsle

De opplyser også til Fredriksstad Blad at det har vært andre saker med forsøk på varsling.

– Mye er blitt kjent, men det er også noe som ikke er kommet fram, sier Stensrød til avisen.

En generell ukultur har også vært forsøkt tatt opp gjennom flere år. Men uten at varslerne ble hørt.

– Jeg ønsker ikke å gå ut med mer enn det som står i pressemeldingen, sier varaordfører og avhoppergruppas talsperson, Frederikke Stensrød, til Dagsavisen.

– Hvorfor?

– Vi har gitt en uttalelse vi står samlet bak.

– Hva har dere gjort for å varsle om bekymringsverdige hendelser?

– Vi har via telefon, e-post og ansikt til ansikt forsøkt å varsle. Vi har gått tjenestevei i partiet, men føler vi ikke er blitt hørt, blant annet av fylkesledelsen. Derfor har vi tatt dette drastiske skrittet, som ikke tas for å ramme enkeltpersoner eller smerte noen, men for å stå bak ungdommene våre.

– Var det kun handling dere savnet i forbindelse med varslene, eller ble dere ikke imøtegått på noe vis?

– Nei, både og, og det er derfor vi gjør som vi gjør nå. Vi har ikke møtt særlig forståelse for sakene vi har tatt opp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tause

– Kunne dere gjort noe annet på et tidligere tidspunkt?

– Det kunne vi sikkert, noe som gjelder oss alle som mennesker.

– Kunne eller burde noen av sakene vært politianmeldt?

– Det kan jeg ikke svare på, jeg har ikke kunnskapen, sier Stensrød.

Dagsavisen har vært i kontakt med de fleste av avhopperne, som alle henviser til Stensrød som talsperson.

– Vi har hatt grundige diskusjoner før vi valgte å melde oss ut, er alt avhopper Terje Lerstein vil si.

Kommentar: Siv Jensen glemmer ikke sist helg (Arne Strand)

– Skal være trygt

– Jeg har ingen kommentar til den kollektive utmeldelsen, sier leder Leif Eriksen i Østfold Frp på spørsmål om fylkesledelsen kunne håndtert enkelte varsler annerledes.

– Det er vanskelig når varslerne vil være anonyme. Og så må jeg få understreke igjen at varslingene om Leirstein aldri nådde oss lokalt, sier han.

– Har dere fått varsler som gjelder andre politikere?

– Nei, svarer Eriksen.

Han opplyser at en gjennomgang av partiets etiske retningslinjer snarlig er på trappene i alle landets lokallag.

– Det skal være trygt å engasjere seg, og vi er opptatt av å ha en god organisasjonskultur. Vi tar problemstillingen på største alvor, sier Eriksen.

Les også: NRK: Leirstein foreslo trekantsex med 15 år gammel FpU-gutt

 

Njåstad: Vet ikke hvem det er snakk om

– Det er umulig å følge opp en generell bekymring, sier Helge Andre Njå­stad, som leder Frps organisasjonsutvalg.

Av Marie De Rosa

Lokalpolitikerne i Råde som har meldt overgang til Høyre, sier til Fredriksstad Blad at de kjenner til flere andre ungdommer som skal være utsatt for ubehageligheter i partiet.

På spørsmål om dette er noe Frp sentralt følger opp, svarer Helge Andre Njåstad at det ikke lar seg gjøre så lenge partiet ikke vet hvem det er snakk om.

Les også: – Jeg varslet Espen Teigen om Leirstein

– Det er umulig for oss å følge opp en generell bekymring, men vi jobber målrettet for at det skal være trygt å være ungdom i FpU, sier Njåstad.

Han vil heller ikke svare på om han eller andre sentralt i Frp har vært i dialog med Råde-politikerne om disse ungdommene.

– Jeg vil ikke gå inn på hvilken type dialog vi har hatt, men som del av saksbehandlingen av Leirstein-saken har vi hatt samtaler med de involverte partene. Hvis jeg sier hvem vi har snakket med, risikerer jeg å identifisere varslerne.

Njåstad forteller at organisasjonsutvalget har satt punktum for Leirstein-saken nå som stortingsrepresentanten har trukket seg fra alle verv i partiet. Han vil imidlertid ikke kommentere hvorvidt Leirstein har brutt Frps etiske retningslinjer.

– Det er et forhold som vil være mellom oss og Leirstein, sier Njåstad.

 

– Et kraftig signal til den sentrale ledelsen i Frp

Statsviter Harald Borgebund karakteriserer mannefallet i Råde Frp som et spesielt eksempel i norsk lokalpolitikk.

Av Hermund Lybeck Kjernli

– Det er første gang i Norge metoo-kampanjen og sakene som er blitt virvlet opp, får så store konsekvenser for et lokalparti. Det er både overraskende og uvanlig at en hel kommunestyregruppe melder seg ut av et parti, samtidig som det ikke overrasker at denne kampanjen får følger også lokalt, sier førsteamanuensis Harald Borgebund ved Høgskolen i Østfold.

Statsviteren mener den kollektive utmeldelsen kan tolkes som et kraftig signal til den sentrale ledelsen i Frp.

– Det er vanskelig som utenforstående å vite hva som har skjedd internt i partiet, men det er et signal om at de ønsker at disse sakene skal håndteres på en bedre måte.

Inn i Høyre

Frps avtroppende gruppeleder i Råde bekrefter at utmeldelsen er organisatorisk begrunnet – ikke politisk.

De fem som ble valgt inn i Råde kommunestyre for Frp, og deres varaer, har nå meldt overgang til Høyre. Kjersti Bakker, en av utbryterne, forteller at de også ønsker å inngå i partiets kommunestyregruppe, noe som vil bety at Høyre får rent flertall.
– Vi har hatt en samarbeidsplattform i utgangspunktet, og det er svært få saker vi ikke har vært samstemte i. Sånn sett vil ikke innbyggerne merke den store forskjellen.

– Det er noen prinsipielle saker der Frp og Høyre har ulikt syn også lokalt, men det får vi eventuelt ta fra sak til sak når den tid kommer, sier Bakker.

Svekkende

Heller ikke Borgebund tror partibyttet politisk vil gi store, kortsiktige konsekvenser.

– Det hadde vært noe annet om de meldte overgang til et parti med en helt ulik politisk plattform. De som stemte på Frp og eventuelt misliker Høyre, vil kanskje føle at de ba om én ting og fikk noe annet, men det vil ikke nødvendigvis bety så mye for den praktiske politikken.

Statsviteren er mer spent på om dette vil skape ringvirkninger.

– Hvis dette skjer også andre steder vil det kunne svekke Frp som parti, avslutter Borgebund.