Venstre-leder Trine Skei Grande på landsmøtet på Fornebu i Oslo. FOTO: ERLEND AAS, NTB SCANPIX

Venstre alene om sykelønnskutt

LANDSMØTE: Venstre står alene om å ville kutte i sykelønnsordningen, men partileder Trine Skei Grande mener grepet er helt nødvendig..

– Velferdsstaten er under press. Dette handler om framtidige pensjoner. Vi må ta grep nå og ikke bare dope oss ned med oljepenger, sier Grande.

Landsmøtet i Venstre vedtok søndag å kutte satsene i sykelønna, men uten å konkretisere hvor store reduksjonene bør bli. Et forslag om kutt på 20 prosent, slik at arbeidstakere som er syke kun får utbetalt 80 prosent av lønna, falt. Det samme gjorde et forslag om en mer moderat reduksjon på 10 prosent.

– Vi må utrede dette nærmere før vi bestemmer nøyaktig hvordan vi skal gå fram, sier Grande.

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken mener Venstre er blitt det meste ytterliggående partiet når det kommer til arbeidslivspolitikk.

– Det er forebygging og tilrettelegging som gir resultater, ikke økonomisk straff for å være syk, sier han.

Avviser

Heller ikke fra regjeringen får Venstre positiv omtale for forslaget.

– Regjeringen har i regjeringserklæringen slått fast at vi vil videreføre dagens sykelønnsordning som den er, sier statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp) i Arbeids- og sosialdepartementet.

Også landsmøtevedtaket om å senke prosentregelen for oljepengebruk fra 4 til 3, blir avvist.

– Vi bør heller fokusere på hvordan vi bruker oljepengene for å sikre produktivitetsvekst i Fastlands-Norge. Det er den viktigste faktoren for å sikre velferd til fremtidige generasjoner, sier statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet.

I det hele tatt samlet Venstre-landsmøtet seg om en rekke politiske saker som vil kunde ende i åpne kontroverser med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet. Det er nok å nevne kravet om klimalov og elektrifisering av alle nye oljefelter samt motstanden mot kontantstøtten, evigvarende fiskekvoter og fjorddeponi av gruveavfall.

Hijab-smell

To av de heftigst debatterte temaene under landsmøtet på Fornebu handlet om religiøse hodeplagg og omskjæring av gutter.

Venstre-leder Trine Skei Grande er glad for at et flertall av delegatene sa nei til forslaget om 15-årsgrense for omskjæring, men bemerker at mindretallet var større enn hun hadde ventet på forhånd.

– Veldig mange i salen syntes nok at spørsmålet var sammensatt og vanskelig, så vi burde kanskje ha utredet det bedre på forhånd, sier hun.

I spørsmålet om å si nei til religiøse symboler og plagg for dommere og uniformerte politifolk, gikk hun på en smell. Venstre vedtok at uniformene skal være livssynsnøytrale, noe som betyr at uniformerte politifolk ikke kan bruke hijab eller turban.

– Det er alltid en sak som en partileder taper. Jeg tapte denne, sier Grande. (NTB)