Maria og moren vant i Høyesterett. Det betyr at moren får bli i landet, sammen med datteren. FOTO: ARNE OVE BERGO

Vant i Høyesterett

Fire år gamle Maria, og hennes kenyanske mor, får bli i Norge. Det bestemte Høyesterett i dag.

- Dette  er en stor seier for oss, og jeg tror ikkke det riktig har gått opp for Marias mor ennå, at hun virkelig får bli i landet, sier Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) til Dagsavisen.

I Høyesterett ble UNES vedtak kjent ugyldige, og som brudd på EMKs (Den europeiske menneskerettskonvensjonens)  artikkel nummer åtte.

Går i barnehage

Dagsavisen har flere ganger omtalt saken, om Maria som er født i Norge, med kenyansk mor og norsk far. Hun er norsk statsborger. Men moren har ikke hatt oppholdstillatelse, og hun har tapt i flere rettsinstanser tidligere.
Hadde utvisningen blitt stående ville hun bli sendt ut av landet, da hadde Maria, som nå har begynt i barnehage et sted på Østlandet, følge med. Til det som kan bli et liv i uvisse i slummen i Nairobi. Siden Marias mor ikke har oppholdstillatelse, får hun heller ingen økonomisk hjelp fra myndighetene.

- De lever på gode hjelpere, har Georg Schjerven Hansen i SEIF uttalt til Dagsavisen tidligere.

Les også:

Norske Maria (3) må ut

Kjemper en kamp for Maria

Kunstnere slår ring om Maria

Har eneomsorg

Høyesterett konkluderer i sin dom med at utvisning av kvinnen ville medført at datteren ble avskåret fra den barndommen og oppveksten i Norge som hun ellers har rett til som norsk statsborger. Den vanskelige omsorgssituasjonen i Kenya legges også vekt på.

UNE ønsket torsdag ikke å kommentere dommen overfor NTB. Utvisningsvedtaket var en reaksjon på at kvinnen hadde oppgitt uriktig identitet i sin asylsøknad, og at hun hadde oppholdt seg ulovlig i Norge.

Tilbake til UNE

Kvinnens advokat, Rasmus Asbjørnsen, er fornøyd. En utvisning ville ha ført til ett av to alternativer, fastslår han:

– Enten at Maria på fire år, som er norsk statsborger, må forlate riket, eller at staten fratar Maria hennes eneste omsorgsperson, hennes mamma. En utvisning ville vært et inngrep i Marias rettigheter både som norsk statsborger og som barn, sier advokaten til NTB.

– Må skape presedens

Høyesterettsdommen må samtidig skape presedens for lignende saker, mener Fleischer.

– Denne saken er veldig spesiell fordi Maria bare har én forelder, nemlig mor, som ikke har oppholdstillatelse. Men vi har noen saker på kontoret her som ligner veldig, hvor det også er bare én forelder, sier Fleischer til NTB.

 

Kan få konsekvenser

 

Høyesterett fastslår selv at dommen vil ha betydning for tolkningen av internasjonale konvensjoner og Grunnlovens bestemmelser om beskyttelse av privat- og familielivet og om hensynet til barnets beste.

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet mener det er for tidlig å spå følgene.

– Vi må sette oss inn i saken før vi kan kommentere den. Jeg forutsetter også at UDI og utlendingsmyndighetene settes inn i saken. Det er for tidlig å si hva følgene av dette blir, men Høyesterett har så klart en veldig, veldig høy rettskildeverdi i Norge, sier han til NTB