Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

– Undervurdering av norske bønder

– En så grov nedvurdering av norske bønder som Sp gjør, er det lenge siden jeg har sett, sier landbruksministeren.

 

Jon Georg Dale (Frp) er helt uenig med sine kritikere fra Senterpartiet og NHO. Å kutte avløsertillegget for ferie og fritid vil ikke føre til mer sosial dumping i landbruket, forsikrer han.

– Norske bønder skal fortsatt ha avløser, men istedenfor at pengene går via en tredjepart går det direkte til bonden. Når Sp sier det kan føre til sosial dumping, antyder de at bøndene vil være kjeltringer når de får kontroll over egne penger. Norske bønder som er selvstendig næringsdrivende vil betale arbeidsfolk i tråd med tariff., sier Dale.

Les også: Sosial dumping på jordet

Mer selvstendighet

Som Dagsavisen omtalte i går foreslår Dale i landbruksmeldingen å erstatte dagens avløsertilskudd for ferie og fritid med et økt tilskudd husdyrtilskudd.

– Hvis vi betaler bøndene direkte, står de fritt til å disponere pengene selv. I vanskeligere år kan du velge å ta mindre ferie og beholde pengene, også heller ta mer ferie når det passer. Det er en forenkling og gir mer selvstendighet til bonden, sier han.

Sps Geir Pollestad mener imidlertid at det er en økt risiko for press på lønninger og mindre kontroll når hver enkelt bonde står som arbeidsgiver.

– Bønder er oppegående folk som vil gjøre gode vurderinger. Det er ingen som bruker slike argumenter for tilsvarende ordninger, sier Dale.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sykeordningen

Norske Landbrukstenester, som organiserer i dag 5.000 årsverk i landbruket, sa til Dagsavisen i går at de frykter at forslaget vil ødelegge for en annen ordning, nemlig avløsning ved sykdom og kriser. Når det ikke er nok arbeid for avløsere, vil det heller ikke være nok avløsere på jobb når en krise inntreffer, er resonnementet.

– Det tror ikke jeg. Norske bønder vil over tid kjøpe avløsertjenester i samme grad som i dag, men det kan variere fra år til år for hver enkelt bonde, sier Dale.

Smitte

NHO Mat og Drikke frykter at endringen av avløsertilskuddet vil medføre dårligere kvalitetssikring av avløserne, og at det kan gi et økt smittepress i norsk landbruk.

– Det er litt spesielt at dette er et argument mot endring når vi vet at hovedårsaken for antibiotikaresistens hos svin i dag er at det er utenlandske arbeidere som er inne som avløsere. Jeg tror NHOs hovedkontor bør legge til grunn av norske bønder er opptatt av dyra og sikker produksjon, sier Dale.

Kommentar: Hvert land sin høne (Espen Løkeland-Stai)