Ulik fordeling av likestillingen i norske husholdninger

Kvinner vasker mer klær enn menn, men bare 3 prosent av de spurte mener snømåking er en «kvinnejobb», viser en boligbruksundersøkelse.

Flest menn ønsker seg hobbyrom, mens flere kvinner ønsker seg walk-in closet, ifølge undersøkelsen Prognosesenteret har utført for den Obos-eide boligprodusenten Block Watne og som er gjengitt av Adresseavisen.

Bakgrunnen for undersøkelsen har vært et ønske om bedre kunnskap om hvordan oppgaver fordeles i hjemmet og hvordan folk lever innendørs. Undersøkelsen skal brukes når nye hus skal utformes.

Snømåking ingen kvinnejobb

Tallene viser at 51 prosent av kvinnene har hovedansvaret for å vaske klær, mens 35 prosent av mennene har det samme. På den andre siden mener hele 42 prosent at snømåking er en «mannejobb» mens bare 3 prosent mener det er en typisk kvinneoppgave.

– Akkurat når det gjelder matlaging, gjør menn omtrent like mye som kvinner, og dette er en husholdsoppgave hvor menn gjør mer enn før, kommenterer forsker Thomas Hansen ved Oslo met som også har gjort en stor undersøkelse om likestilling i hjemmet. Prognosesenterets undersøkelse stemmer godt overens med tidligere funn.

Likestillingen er imidlertid fullstendig når det gjelder hvem som roter mest. Der svarer nær halvparten at de selv roter mest eller at begge de voksne som roter like mye. Også når det gjelder barneomsorg er ansvaret likt fordelt.

– De fleste finner altså løsninger som passer for dem. Trolig er det rettferdighet i delingen av oppgavene totalt sett, sier Hansen.

(NTB)