T-banen i Oslo frakter 82 millioner passasjerer årlig. En ny T-banetunnel vil kunne tredoble kapasiteten, ifølge Oslo Ap. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Tror ikke på lys i enden av T-banetunnelen

SAMFERDSEL: I årevis har Høyre stemt ned forslag om ny T-banetunnel i Oslo. Erna Solberg er dermed ikke til å stole på når hun nå lover milliarder til nettopp ny T-banetunnel, mener Oslo Ap.

- Tomme løfter. Jeg har rett og slett liten tro på at Solberg kommer til å levere på dette, sier samferdselspolitisk talsmann i Oslo Ap, Abdullah Alsabeehg.

Samtidig viser en ny undersøkelse utført av TNS Gallup for NAF, at en videre utbygging av T-banen er det folk i hovedstadsområdet ønsker seg aller mest på samferdselsområdet.

Deretter følger:

* Bedre gang- og sykkelveier.

* Flere og hyppigere bussruter.

* Utbygging av intercitytriangelet.

* Utbygging av E18 vestover.

 

Løfte om 7,5 milliarder

Det var i onsdagens utgave av VG at Høyres partileder Erna Solberg lovte å sette av minst 7,5 milliarder kroner til ny T-banering med ny T-banetunnel mellom Tøyen og Majorstua, hvis hun blir statsminister.

I samme artikkel uttalte Høyres byrådsleder, Stian Berger Røsland, at det å få bygd ny T-banetunnel i Oslo har nasjonal betydning.

Dette rimer ikke med hva Høyre rent praktisk har gjort i de årene de har hatt makt i Oslo, påpeker Alsabeehg.

- De sju siste årene har Høyre stemt ned alle våre forslag knyttet til bygging av ny T-banetunnel. Vi har hele tida møtt en negativ holdning.

En oversikt Dagsavisen har fått fra Oslo Ap, viser at partiet både i 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 fremmet ulike forslag som kunne ha bidratt til at arbeidet med ny T-banetunnel kunne ha kommet mye lenger enn hva som er tilfellet, hvis forslagene var blitt vedtatt.

Byrådslederen avviser kritikken fra Ap.

- Vi kan ikke igangsette prosjektering uten først å bestemme oss for hovedkonseptet, hvor den nye linjen skal gå. En slik beslutning er ennå ikke tatt, selv om vi tror at linjen kommer til å gå gjennom Grünerløkka-området, sier Røsland.

- Vi har også manglet finansiering av prosjektet, som kan komme på 10-12 milliarder kroner. Prosjektet er nå flyttet et kvantesprang i og med at det som kan bli vår neste statsminister, har forpliktet seg til å bidra med midler, tilføyer han.

Røsland påpeker også at i forbindelse med revisjonen av Oslopakke 3 for om lag ett års tid siden, ble satt av en halv milliard kroner til ny T-banetunnel.

Alsabeehg lar seg ikke imponere over byrådslederens argumentasjon.

- Dette beviser at Høyre nå bare later som om de er for en ny T-banetunnel. Høyrebyrådet har i alle årene de har styrt Oslo nedprioritert dette arbeidet. Og under revisjonen av Oslopakke 3, ønsket Ap å sette av mer penger til ny T-banetunnel enn Høyre. Vi mente at 5 milliarder kunne være et aktuelt tall.

 

- Nå brenner det

- Det eneste jeg tror på er handling. Ord har vi hørt før, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

- Poenget er at nå brenner det. Hvis det ikke gjøres noen ting får vi trafikkinfarkt i Oslo og Akershus fra 2022. Da vil trafikken stå fra morgen til kveld. Allerede er kollektivtilbudet i og rundt Oslo ikke godt nok. Det at folk helst ønsker en videre T-baneutbygging, gjenspeiler hvor viktig T-banen og en ny T-banetunnel er.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

Ønskelisten

Et representativt utvalg på 227 personer i Oslo og Akershus ble bedt om å velge ut de tre viktigste samferdselsprosjektene for sin hverdagsreise. Slik svarte de 
(tallene angir prosent):

Videre utbygging av T-banen: 75

Bedre gang- og sykkelveier: 60

Flere og hyppigere bussruter: 58

Utbygging av intercitytriangelet: 34

Utbygging av E18 vestover: 29

Flere innfartsparkeringer. 22

Utbygging av Fornebubanen: 21

Undersøkelsen viser også at over halvparten av spurte mener Fornebubanen burde vært bygget allerede og at det er for få innfartsparkeringer inn mot Oslo.

Kilde: TNS Gallup/NAF