Veien til et lovlydig liv med fast jobb kan være vanskelig for innsatte i fengslene. Mer enn åtte av ti innsatte under 25 år har ikke fullført videregående opplæring.

Trenger hjelp for å bli lovlydige

Mange av de 4.000 innsatte i fengslene får ikke den hjelpen de trenger for å legge kriminaliteten bak seg og komme i jobb, ifølge ny undersøkelse.

 

Dette er ikke minst tilfellet for innsatte med korte dommer, utenlandske innsatte og innsatte på særavdelinger.

Det mener rådgivere og karriereveiledere i fengslene som omfattes av undersøkelsen. Den er gjennomført av Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Rådgiverne og karriereveilederne ønsker nå at innsatte i norske fengsler skal få et bedre og mer likeverdig tilbud, slik at det blir lettere både å skaffe seg relevant utdanning og en jobb som passer for hver enkelt.

– Stor gevinst

– Dersom én innsatt kommer seg ut av kriminaliteten og begynner å leve et produktivt liv, er gevinsten stor for oss alle både økonomisk og menneskelig, påpeker Lise Løndal.

Hun er lærer i videregående skole og karriereveileder ved Ullersmo fengsel.

– Hvordan er interessen blant innsatte for et lovlydig liv med vanlig jobb?

– Interessen er stor. Jeg får lapper hver eneste dag fra innsatte som ønsker en samtale, men dessverre er det ikke tid til å snakke med alle med en gang. Mange må vente litt for lenge. Det er min konstante dårlige samvittighet, svarer Løndal.

– Vet de som kontakter deg hva de vil bli?

– Det er ikke alle som vet hva de har lyst til. Noen har bare vage idéer, og kanskje har de prøvd seg på flere utdanningsløp tidligere, men har droppet ut. Jeg har lagt merke til at det er mange av de yngre innsatte som har droppet ut av videregående skole både én og to ganger.

– Har du eksempler på at innsatte likevel har lyktes med å legge grunnlaget for et nytt liv?

– Vi har hatt mange som har gått opp til fagprøve gjennom årene, for eksempel innen tømrerfaget, malerfaget og renholdsfaget. Vi hadde sågar en som var hos oss lenge nok til å ta flere fagbrev.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mange aktuelle yrker

– Vil arbeidsgiverne ha ansatte med hull i CV-en på grunn av ett eller flere fengselsopphold?

– Det er mye snakk om at det å ha hull i CV-en er ødeleggende for karrieremulighetene. I noen tilfeller gjør utdanningen i fengselet at det ikke blir noen hull i CV-en. Andre søker seg til yrker der det ikke legges så stor vekt på uavbrutt CV. Det er for eksempel mange som får jobb innen byggebransjen, i restaurantbransjen eller i andre yrkesfag med et fagbrev de har jobbet for i fengselet, forteller Løndal.

– Jeg tror at folk flest ville bli overrasket om de visste hvor mange de har rundt seg som har sittet inne. De aller fleste sitter stort sett inne bare én gang. Norge har en lav prosent som ender opp i fengsel igjen, tilføyer hun.

– Klar for høyskole

I en rapport om tilbakefall fra 2010, oppgis det at tilbakefallsprosenten i Norge er på 20 prosent. I de andre nordiske landene er andelen som begår ny kriminalitet etter et fengselsopphold, høyere, fra 24 prosent på Island til 31 prosent i Finland. I Danmark og Sverige oppgis den til henholdsvis 24 og 30 prosent.

– For en ukes tid siden snakket jeg med en tidligere innsatt for å sende ham kompetansebevis på beståtte fellesfag i studiespesialisering, forteller Løndal.

– Han var i barndommen plassert i spesialklasse. Med full uføretrygd i baklomma skulle en tro at han bare ville slå seg til ro med det, men etter tilpasset opplæring og støtte, skal han begynne på et høyskolestudium til høsten. Slike eksempler viser at det ikke må tillates at vi gir opp å satse på dem som tilsynelatende er tapt. Vi kan ikke gjøre ugjort de kriminelle handlingene de sitter inne for, men vi kan gjøre vårt beste for at de ikke skal gjentas.

Vil bedre tilbudet

På bakgrunn av undersøkelsen blant rådgiverne og karriereveilederne i fengslene, anbefaler Kompetanse Norge følgende:

1. Økt tilgang til karriereveiledning for flere grupper innsatte.

2. Mer tid til veiledning av innsatte.

3. Et tettere samarbeid mellom fengslene og de offentlige karrieresentrene, som finnes i alle landets fylker, og som tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år.

4. Økt tilbud om kompetanseheving for tilsatte med veiledningsoppgaver i kriminalomsorgen.

5. Oppfølgende undersøkelser og forskning på karriereveiledningsfeltet.

– Profesjonell karriereveiledning kan, gjennom å belyse den enkeltes muligheter, være med på å bygge broen tilbake til samfunnet, sier Cathinca Fritzvold Hatlem.

Hun leder seksjon for karriereveiledning i Kompetanse Norge.

– Vi vil jobbe for et økt samarbeid med de offentlige karrieresenterne. Et styrket samarbeid vil være utbytterikt for begge miljøene, samt gagne de ansatte og samfunnet, fortsetter Fritzvold Hatlem.