Tolga-brødrene vurderer erstatningskrav

Granskingsrapporten i Tolga-saken gir ikke alle svar, mener Holøyen-brødrenes advokat Nicolai Skjerdal. – Et erstatningskrav ligger trolig i løypa, sier han.

– Vi har ikke tatt stilling til noe beløp. Vi har per i dag ikke fullstendig tilgang til sakens dokumenter. Det kommer til å bli en videre graveprosess overfor kommunen og fylkeskommunen, sier Skjerdal til NTB.

Han representerer Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen, som ble registrert av kommunen som psykisk utviklingshemmede uten å bli informert om det, og senere satt under vergemål uten å ha samtykket til det. To av brødrene hadde ikke diagnosen.

Skjerdal sier brødrene er takknemlig for at departementet satte i gang en lovlighetskontroll av vedtakene, men at de er noe skuffet over selve rapporten.

Skjerdal stiller spørsmål ved konklusjonen om at kommunen har handlet i god tro og at feilregistreringene skyldes en misforståelse.

– Jeg har ikke hatt tid til å gå gjennom hva den konklusjonen bygger på, men ut fra det jeg har rukket å lese, og kjenner til om saken, fremstår det som ikke tilfredsstillende begrunnet, sier advokaten.

– Det andre vi lurer på, er hvordan det var mulig at de tre ble ilagt vergemål uten å bli hørt, under henvisning til at det var umulig å høre dem. Det framstår som

uforståelig, fortsetter han.

 – Oppriktig lei meg


Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug er lettet over at granskningen ikke viser misbruk av systemet fra kommunens side. Men hun forstår godt brødrenes frustrasjon.
– Jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen brødrene har havnet i, og forstår godt deres frustrasjon og fortvilelse. Jeg håper granskingsrapporten gir dem svarene de trenger for å gå videre, sier Aashaug i en pressemelding. Etter at granskningsrapporten av Tolga-saken mandag ble overlevert til kommunalminister Monica Mæland (H), kommenterte Aashaug funnene på et pressetreff i Oslo.
Ordføreren understrekte at kommunen har vært opptatt av å snu hver stein i saken og har bidratt med nødvendig dokumentasjon.
– Vi er lettet over at granskingen bekrefter at vi ikke har misbrukt systemet. Det er godt både for brødrene, kommunen og alle innbyggerne i Tolga. Saken har vært tung både for de involverte og for lokalsamfunnet, sier Aashaug.
Videre viser Aashaug til at det ble gjort en administrativ feil hos kommunen fra 2010 ved at to diagnoser med ganske lik ordlyd ble forvekslet.
– Det beklager vi overfor alle de involverte. Vi skal i vår oppfølging sikre tilstrekkelige rutiner for at dette ikke skjer igjen, sier Aashaug.
Hun legger til at kommunen setter pris på granskningskomiteens grundighet, i tillegg til at den har vært både nøytral og utført av personer med fagekspertise på området. Hun lover at rapporten vil bli brukt for å endre kommunens rutiner. (NTB)