Togstreiken: Nå står alle tog i hele landet

Klokken 12 torsdag ettermiddag stanset alle tog i hele landet. Årsaken er Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Da klokken slo 12 torsdag ettermiddag, stanset alle landets tog ved den nærmeste stasjonen. Der vil de stå i to timer – fram til klokken 14.

Det blir ikke satt opp alternativ transport, verken for avgangene som blir berørt før, under eller etter streiken, opplyser Vy.

Bakgrunnen for streiken er at togforbundene protesterer mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke, som skal behandles i Stortinget senere i høst. Jernbanepakken vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå.

– Avdemokratisering av jernbanen

Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, som er blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Regjeringen vil flytte makten til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, mener forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

– Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år og samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, sier Ringdal.

– En merkelig streik

Høyres samferdselspolitiske talsmann, Helge Orten, deler ikke Sæthre og Ringdals syn på jernbanepakken. Orten karakteriserer streiken som «en merkelig streik».

– Det er i så fall en streik mot økt sikkerhet, forenkling av togreiser og lavere utslipp, sier Orten, som er komitéleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre på Stortinget.

Han mener det skapes et uriktig bilde av at Norge mister råderetten over egen jernbane.

– Infrastrukturen eies av staten, vi bestemmer selv vilkårene i anbudene og jernbanetilsynet har ansvaret for at sikkerheten blir ivaretatt. Norsk jernbane er norsk og vil forbli norsk, sier Orten.

Demonstrasjoner over hele landet

Torsdag ettermiddag arrangeres det demonstrasjoner i både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg vil det bli holdt mindre markeringer over store deler av landet.

I hovedstaden blir demonstrasjonen holdt utenfor Oslo S og Stortinget. Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er blant dem som skal holde appell.

Også flytoget til og fra Oslo Lufthavn står stille de to timene. Buss, trikk og T-bane sto også stille i Oslo, men kun i en halv time fra klokken 12.30 til 13. Årsaken var at Oslo Sporveier ønsket at så mange som mulig skulle få mulighet til å komme seg til Stortinget for å delta i demonstrasjonen.

NJF har varslet at de om nødvendig vil aksjonere ytterligere ved å stanse alle tog i rushtiden mellom klokken 14 og 16 torsdag 31. oktober.