Tilsyn vil se på timelisteføring i Riksrevisjonen

Arbeidstilsynet vil se på Riksrevisjonens praksis med å føre timelister.

Både verneombud og tillitsmannsorganisasjonene melder at det er vanlig at det trikses med timelister i Riksrevisjonen. Det opplyste hovedverneombud Astrid Stenberg Bråthen om på en lederfrokost i oktober i fjor, får Dagens Næringsliv opplyst fra flere kilder.

Arbeidstilsynets tilsynsleder i Oslo, Morten Kjerstad Larsen, opplyser at de vil se på saken.

– Arbeidstilsynet kjenner disse opplysningene kun gjennom mediene og kan derfor ikke kommentere påstandene. Vi må først vurdere om påstandene er av en slik karakter at de er å anse som et varsel som vi må følge opp. En slik sak vil ha høy prioritet, og vi vil raskt avklare om det er behov for oppfølging fra Arbeidstilsynet, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hovedverneombudet og revisjonsråd Jens Gunvaldsen erkjenner at timer er blitt flyttet for å unngå lovbrudd. I møtet fortalte Bråthen at triksingen foregår blant annet ved at det føres skyggeregnskap i én måned. Deretter flyttes overtidstimer til senere måneder for å unngå brudd på bestemmelsene for arbeidstid.

Avisa har tidligere skrevet om 423 brudd på arbeidsmiljøloven og regler for bruk av fleksitid i Riksrevisjonen etter at Per-Kristian Foss ble riksrevisor. Gunvaldsen beskrev bruddene som uakseptable.

Nå viser det seg ifølge hovedverneombudet at det blir trikset med timelistene slik at det fremstår som at det blir færre brudd.

Foss viser til Gunvaldsen, og at han har ansvaret.

– Jeg har tillit til at dette følges opp, sier riksrevisoren.