Tillitsvalgt Marc Gayorfar kjemper en innbitt kamp for å redde flest mulig arbeidsplasser i Folkehelseinstituttet.

Til Stortinget om årevis med kutt

– Vi er blitt et institutt som så vidt holder hodet over vannet, sier Marc Gayorfar.

 

I dag møter den tillitsvalgte på Stortinget for å fortelle om situasjonen i Folkehelseinstituttet (FHI). Dette skjer i forbindelse med Helse- og omsorgskomiteens åpne høring om forslaget til statsbudsjett for 2018.

Les også: "De er kjempefornøyd med jobben jeg gjør. Jeg skjønner ikke hvorfor de valgte meg."

Nytt kutt

Som Dagsavisen tidligere har skrevet i flere artikler, har FHI vært nødt til å krympe antallet ansatte vesentlig som følge av en rekke kutt i bevilgningene fra regjeringen.

Regjeringen fortsetter med disse kuttene i neste års statsbudsjett, til tross for advarsler. I Dagsavisen 28. august påpekte Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi at nedbemanningen i FHI kan føre til at Norge mister ekspertise som er nødvendig for å skjerme helsa vår mot miljøgifter, kjemikalier og forurensning.

– Statsbudsjettet for 2018 gir oss 9 millioner kroner i kutt, noe som tilsvarer 0,75 prosent av bevilgningene, forteller Gayorfar, som representerer FHI-ansatte organisert i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

– Men dette har en forhistorie. Vi har omstilt oss over en årrekke. Kuttene lå på cirka 0,5 prosent i en periode fram til 2013, men økte til cirka 1,5 til 2 prosent i 2014 og 2015.

Så, i 2016 og for inneværende år, skjedde det en «dramatisk forverring», fortsetter Gayorfar.

– De offisielle kuttene som framkommer tydelig i statsbudsjettene, var på cirka 4 prosent, men inkludert ekstra kostnader på grunn av blant annet virksomhetsoverdragelser og innføring av en konsernmodell, er det totale kuttet for 2016-2017 på 11 prosent. Det tilsvarer 130 millioner kroner i løpet av disse to årene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Oppsigelsesvarsel

Ledelsen i FHI har svart på regjeringens kutt ved blant annet å legge ned og krympe aktiviteten på en rekke områder. Nedbemanningen pågår fortsatt.

– Som følge av den ble 38 medarbeidere overtallige. Omtrent tilsvarende mange har sluttet ved å ta sluttpakker i en første sluttpakkerunde. Mange av de overtallige har også tatt sluttpakke i sluttpakkerunde to, eller funnet andre minnelige ordninger. Sju ansatte fikk oppsigelsesvarsel mandag, forteller Gayorfar.

– Vi er blitt et institutt som så vidt holder hodet over vannet. Det går utover arbeidsmiljøet ved instituttet, men fører også til økt risiko knyttet til våre leveranser og samfunnsoppdrag.

Les også: På helsa løs i helseinstituttet