Mudasir Gafurova (30) og mannen Davron tok med seg sønnen Ibrohim (3 1/2) til Tadjikistan for å bli omskåret i sommer. Det føltes tryggere å gjøre det på en klinikk med leger som foretar slike inngrep ofte, enn å dra til et kontor der de ikke kjente bakgrunnen til dem som opererer. Tilbyr norske sykehus inngrepet vil de velge det om de skulle få en sønn til. FOTO: KATRINE STRØM

Sykehus må tilby omskjæring

Fra nyttår skal etter planen offentlige sykehus tilby rituell omskjæring av gutter. Men Fremskritts­partiet mener de ikke «møter seg selv i døra».

Stortinget har bestemt at foreldre som ønsker det skal kunne få omskjært sine sønner av det offentlige sykehus. Forskriften skal etter planen tre i kraft fra 1. januar i år.

- Hva synes du om at dere i regjering nå er med på å innføre rituell omskjæring av gutter på offentlige sykehus?

Dagsavisen spør Frps helsepolitisk talsmann Kari Kjønaas Kjos.

- Det har aldri vært et forbud mot omskjæring i Norge - heller ikke på offentlige sykehus, sier Kari Kjønaas Kjos. Hun peker på at det i noen tilfeller har skjedd på «kjøkkenbenken hjemme».

- Barn er blitt skadet og har dødd etter inngrep av ukyndige. I diskusjonen i Stortinget, mente Frp at dette ikke handlet om viktig og akutt helsehjelp og at foreldrene derfor burde betale helse-kostnadene. Her ble Frp stående alene.

- Hva synes du selv. Burde rituell omskjæring vært forbudt?

- Jeg har aldri foreslått det. Vi begynte så vidt å diskutere det. Men diskuterte ikke loven i seg selv. Jeg er nok der veldig mange i Norge er. Jeg ser at dette er tusenår gammel tradisjon og en viktig del av manges liv, men jeg synes det er vanskelig å forstå at man ønsker å skjære i friske barn.

 

Erfaren lege

Ibrohim (3) ble omskåret på sykehus i foreldrenes hjemland i sommer. Da Mudasir Gafurova (30) og mannen fikk sitt første barn i 2011, bodde de i Asker. Den lokale helsestasjonen ga dem en liste over kontorer de selv kunne kontakte.

- Men helsesøsteren sa at adressene kunne være gamle og visste ikke om de fremdeles var i drift. Vi ønsket ikke å gjøre det hos noen som kanskje manglet erfaring, så vi bestemte oss for å vente, sier Gafurova.

Hadde de bodd i Tadsjikistan - der de opprinnelige er fra - ville de gjort det da sønnen var rundt én måned gammel.

- Det var et vanskelig valg. Jeg syntes han var for stor.

Etter å ha tenkt lenge, bestemte de seg for å vente til Ibrohim hadde sluttet med bleie. Da han var tre reiste de til Tadsjikistan og fikk gjort inngrepet. Da var gutten fylt tre år. Ibrohim ble operert på klinikk av en erfaren lege

 

Omstridt

Rituell omskjæring av gutter har lenge vært et omdiskutert inngrep i Norge. Mange muslimer reiser til opprinnelseslandet for å få gjort det, mens andre tar sønnene med til fastleger eller private sykehus i Norge.

Fra nyttår får offentlige sykehus plikt til å tilby inngrepet. Foreldre skal betale en egenandel på om lag 4000 kroner.

Helse Sør-Øst, som eier alle sykehus på Sør- og Østlandet, har varslet at de ikke har planer om å kjøpe disse tjenestene privat. Dermed må blant annet Drammen sykehus belage seg på å tilby rituell omskjæring. Dagsavisen Fremtiden har spurt sykehuset om det er kapasitet til å få disse inngrepene utført. Svaret er at det har sykehuset ennå ikke diskutert.

Både Barnelegeforeningen, Barneombudet og Rådet for legeetikk mener rituell omskjæring av gutter bryter med medisinsk-etiske prinsipper.