KRITISK: Hanne Charlotte Schjelderups, leder i Jordmorforbundet.

– Svært uklokt av en helseminister

Bent Høies kritikk møtes med hoderysting av fagfolkene.

 

– Jeg mener han ikke skjønner alvoret, sier Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforeningen.

– Det er ikke farlig å reise hjem tidlig for dem som måtte ønske det og ha behov for det, dersom det i andre enden er på plass en forsvarlig jordmortjeneste. Vi snakker altså ikke om dagens jordmortilbud, der de fødende ligger inne i gjennomsnittlig 2,7 døgn. Det er himmelvid forskjell mellom dét, og hjemsendelse etter seks timer, sier Jørgensen, og viser til at ledelsen ved kvinneklinikken på Haukeland selv har sagt at etter 2022 så skal 40 prosent av friske kvinner med friske barn skal sendes hjem etter seks-åtte timer.

– Det er dét Jordmorforeningen har reagert på, sier hun.

• Det er dette de reagerer på: Helseminister Bent Høie (H) anklager fagmiljøer for å skape «bekymring og redsel» for jordmormangel i kommunene. Selv vet ikke statsråden hvor stort behovet er

– Skremmer ikke

– Jeg mener at vi er nødt til å si fra. Når vi får saldering etter saldering av jordmortjenesten, så må jeg som fagperson gi beskjed om hva det kan føre til. Det må være på plass en helt annen tjeneste ute i kommunene enn det er i dag. Den må rustes opp betraktelig, og ha en vaktordning der jordmor er tilgjengelig døgnet rundt. Når jordmortilbudet er så lite utbygd som i dag, så synes jeg ikke en skal planlegge i sykehusene med at såpass mange skal være ute bare timer etter fødsel, sier hun, og legger til:

– Dette er ikke å skape et skremmebilde. Dette er å snakke om behovet for en forsvarlig barselomsorg.

Også fra Jordmorforbundet får Høie svar på tiltale:

– Fagmiljøet viser til fakta. Tallene viser at liggetiden reduseres, samtidig som barselomsorg av jordmor skyves til kommunen i ekspressfart nå først i de store byene. Dette skjer på tross av at regjeringens strategi for opprustning av jordmortjenesten har feilet, sier Hanne Charlotte Schjelderups, som er forbundsleder.

– Det får være helseministers valg å ikke stole på Perinatalkomiteens dystre faktatall, samt et samlet fagmiljø som viser til forskning for å få fram de negative konsekvensene nedbyggingen i fødselsomsorgen nå fører til. Jeg mener det er svært uklokt av en helseminister, sier hun.

Les også: – Svært uklokt av en helseminister Høie  

– Nødvendig investering

Schjelderup er klar på at en god fødsels- og barselomsorg er en nødvendig investering for samfunnet.

– Vi har ikke råd til å sette mor og barns helse i spill med nedbyggingen regjeringen legger opp til med få jordmødre, kort liggetid, færre fødeavdelinger og mindre barselrom på sykehusene som allerede i dag har dårlig kapasitet. Følgetjeneste av jordmor må også på plass til kvinner som må reise langt til fødested på grunn av en sterk sentralisering og nedleggelser av nær 100 fødeavdelinger i løpet av de siste tiårene.

– Det mangler handlekraft for å løse barselkrisen av regjeringen. Nå har vi varslet lenge nok. Jordmorforbundet mener at for å lykkes med å styrke jordmortilbudet i sykehus og kommunene kreves det kartlegging av behovet, økt utdanning av jordmødre, øremerking og finansielle virkemidler som gjør dette mulig.

Dagsavisen har de siste ukene rettet søkelyset mot barselomsorgen. Her er et knippe artikler du bør få med deg:

Kortere liggetid etter fødsel: Fagfolk frykter alvorlig sykdom og spedbarnsdød

– Forferdelig å være vitne til at barselomsorgen nærmest blir definert ut av det offentliges ansvarsområde

En jordmor som jobber en halv dag i måneden og gravide som må reise alene til fødeavdeling 360 kilometer unna. Det er hverdagen i Kommune-Norge, viser en kartlegging

Ordførere gjør opprør mot dårlig tilbud til nyfødte

Seks av ti kommuner stryker på hjemmebesøk til nybakte foreldre

– En katastrofe for mor og barn