Sture-terminalen og Kollsnes-anlegget starter opp igjen

Sture-terminalen og Kollsnes-anlegget starter opp igjen torsdag ettermiddag etter fregattulykken. Oljefeltene starter også gradvis produksjonen igjen.

Equinors Nordsjø-installasjoner Grane, Oseberg og Troll-A startes nå gradvis opp igjen, opplyser Equinor i en pressemelding.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar å starte opp igjen, men det går nok en del timer. Det er en ganske lang verdikjede, med både felt som har vært nedstengt og to anlegg, så vi må ta den tiden som trengs for å få anlegget opp i en sikker drift, sier talsperson Elin Isaksen i Equinor til Sysla.

Ved 8-tiden torsdag morgen valgte Equinor å stenge ned driften på Sture-terminalen. Kort tid etter ble også Kollsnes-anlegget stengt. Nedstengningen av de to landanleggene skapte store konsekvenser for olje- og gassproduksjonen.

Nedstengningene og evakueringene ble gjennomført som et føre-var-tiltak ifølge Equinor. Totalt ble produksjonen på fem oljefelt stengt som følger av fregattulykken, som skjedde like ved Stureterminalen. Ifølge Sysla produserer de stengte oljefeltene 500 millioner kroner daglig.

Også Aker BPs produksjon på Ivar Aasen-feltet, som sender gass til Kollsnes-anlegget, startes nå opp igjen.

Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG. Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Kollsnes-anlegget står alene for 30 prosent av gassleveransene til Europa.

(NTB)