Annonse
Forfatter Amal Aden oppfordrer somaliske ungdommer til å flytte hjemmefra så tidlig som mulig. FOTO: KRISTER SØRBØ

- Straff foreldre som sender vekk barna sine

INNVANDRERBARN: Foreldre som sender barna sine til Somalia alene, bør stilles for retten for omsorgssvikt, mener den somaliske forfatteren Amal Aden.

Annonse
Innenriks

- Jeg er blitt fortalt at foreldrene noen ganger blir med til flyplassen i Somalia, tar fra barna passene og reiser til Norge igjen med passene. Disse foreldrene burde stilles for retten for omsorgssvikt, sier Aden.

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser at per 2012 var over 6000 barn med innvandrerbakgrunn registrert som utflyttet. 488 av barna flyttet alene uten foreldre til Somalia. Tallene overrasker ikke Amal Aden. Den somaliske foredragsholderen og forfatteren møter nesten ukentlig barn og unge som frykter for å bli sendt til foreldrenes hjemland. Aden mener foreldrene må straffes.

 

Møter redde barn

Amal Aden møter engstelige barn når hun reiser rundt som foredragsholder. Flere hun møter sier at deres største frykt er å bli sendt til Somalia. Aden har møtt barn som har kommet hjem etter lengre opphold i Somalia, og de sliter med psykiske problemer i etterkant. I stedet for å blindt lystre sine foreldre, mener Aden at ungdommene bør ta ansvar for seg selv så tidlig som mulig

- Jeg har møtt unge jenter på 19 år som vil flytte hjemmefra, men da sier foreldrene at «hvis du kommer på den tanken igjen, sender vi deg til Somalia.» Min største oppfordring til somaliske ungdom er å flytte hjemmefra når de blir myndige. Foreldre eier ikke sine barn, og de kan ikke ødelegge barnas framtid, sier Aden.

 

Stopper reiseplaner

De frivillige kvinnene i Somalisk kvinneforening (SKF) jobber sammen med Primærmedisinsk verksted i Kirkens Bymisjon om informasjonsarbeid til somaliske barnefamilier. De ser at manglende kunnskap om det norske barnevernet i mange tilfeller er en sterkt medvirkende årsak til at foreldre sender barna til Somalia, ifølge rådgiver i SKF, Ayaan Yasin.

Yasin sier foreningen har forhindret flere familier fra å reise til Somalia ved å besøke familien og fortelle om hva barnevernet gjør.

- De pakker det de har og tenker å reise på tre-fire dagers varsel. Vi snakker med dem, og ber dem ta det rolig i stedet, sier Yasin.

Hun sier at når én familie får besøk av barnevernet, tenker andre foreldre lett at «det er mine barn neste gang». Det dreier seg ofte om kun en enkel henvendelse, og ikke trussel om ansvarsovertakelse, men likevel gjør foreldrene det de tenker på som forebyggende - å reise vekk. De opplever ifølge Yasin dilemmaet mellom å miste barna, eller å måtte ta dem med bort fra Norge.

- Det er mange som tror at for eksempel en bekymringsmelding betyr at barnevernet automatisk tar barna fra dem. Vi møter foreldre som gråter, fordi de tror at det er mer alvorlig enn det er, sier Yasin.

 

Disiplinering

Ilham Hassan, advokatfullmektig med somalisk opprinnelse, mener at utsending av barn i noen tilfeller kan være uheldig. Men fenomenet er ikke utelukkende negativt, mener hun.

- Jeg kjenner tilfeller der ungdommer har begynt på en kriminell løpebane, og blitt sendt til Somaliland for å bli disiplinert. Flere har våknet, modnet, og innsett hvilke muligheter de har i Norge, sier Hassan. At barn blir sendt til foreldrenes hjemland i en periode for å bli kjent med sin kultur og lære språket, kan også være positivt, mener hun.

samfunn@dagsavisen.no

 

Utflyttede barn

Studien fra Institutt for samfunnsforskning har kartlagt utflytting av barn til 15 land utenfor EØS.

Landene er: Somalia, Irak, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Tyrkia, Afghanistan, Kosovo, Russland, Iran, Bosnia, Eritrea, Thailand, Marokko og India.

Cirka 6.000 barn er sendt ut av Norge per 2012.

Somalia, Kosovo, Pakistan, Irak og Sri Lanka topper lista.

Kilde: Institutt for samfunnsforskning

Annonse