Annonse
SV-leder Audun Lysbakken.

Stortingsflertallet vil utrede konsekvenser av norsk tilslutning til atomvåpenforbud

Et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.

Annonse
Innenriks

 

Av Jon Even Andersen og Mats Rønning

Forslaget vil bli behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen 13. desember og vil bli stemt over i Stortinget over nyttår.

– Dette er en stor dag. Vi har nå flertall for et veldig viktig vedtak. Det er spesielt gledelig at vi får til dette nå når ICAN skal få tildelt Nobelprisen denne helgen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Vi er utrolig glade for at vi nå er blitt enige med flertallet om at regjeringen skal utrede muligheten for å slutte seg til atomvåpenforbudet og støtte opp under målene i avtalen, legger han til.

Les også: ICAN Norge: – Håper prisen vil legge press på regjeringen

Ap avviser alenegang

Utredningen skal både analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal legges fram for Stortinget i løpet av neste år, med synspunkter fra relevante ekspertmiljøer, forskere og organisasjoner, heter det i forslaget.

Bakgrunnen for saken er et representantforslag fra SV som tok til orde sak for signering og ratifikasjon av FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Så langt går stortingsflertallet ikke.

– Vi er positive til en utredning av konsekvensene av traktaten og hvordan Norge kan slutte opp om målene i den, men vi mener ikke at det er aktuelt for Norge nå, eller som eneste NATO-land, å signere traktaten, presiserer Aps Anniken Huitfeldt overfor NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stemmer imot

Fremskrittspartiet vil ikke vil stemme for forslaget, opplyser utenrikspolitisk talsperson Christian Tybring-Gjedde (Frp).

– Intensjonene er sikkert gode, men dette vil kunne gjøre verden farligere framfor tryggere. Selv om dette i utgangspunktet bare skal være en utredning, bør jo en utredning ha et mål om noe, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Han mener stortingsflertallet støter an mot NATO-forpliktelsene og norsk alliansepolitikk og sier arbeidet mot atomvåpen i stedet bør ta utgangspunkt i ikkespredningsavtalen.

Høyres Michael Tetzschner er av samme oppfatning.

– Det er helt uaktuelt å støtte en utredning av noe som har til hensikt å skape en opinion mot det faktum at så lenge atomvåpen eksisterer, så må NATO-alliansen ha tilgang til slike våpen, sier han.

Tetzschner legger til at han finner det uheldig at opposisjonen bryter den taushetsplikt og fortrolighet som tradisjonelt følger komitébehandlingen på Stortinget.

– At de går ut med dette nå – før innstillingen er avgitt – rammer komiteens mulighet til å nå fram til samlende synspunkter, sier han.

NATO-ramme

KrF-leder Knut Arild Hareide understreker at NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

– Å få en bred utredning av hvordan vi best kan arbeide for en atomvåpenfri verden innenfor rammen av vårt NATO-medlemskap er en fordel, sier han.

Venstres forsvarspolitiske talsmann Abid Raja mener at et godt faktagrunnlag er nødvendig for å ta en avgjørelse om hvorvidt Norge kan og bør slutte seg til FN-atomvåpenforbudet.

– Derfor er dette et forslag vi alle bør stå inne for, framholder Raja.

Katastrofale konsekvenser

Sps parlamentariske leder Liv Signe Navarsete minner om at enhver bruk av atomvåpen vil medføre katastrofale humanitære konsekvenser.

– Vi har over lang tid ment at Norge bør jobbe for en internasjonalt bindende avtale som forbyr atomvåpen. Å få utredet konsekvensene av å slutte seg til den vedtatte FN-traktaten er derfor både naturlig og viktig, sier hun.

Raja mener atomvåpen er en av vår tids største internasjonale sikkerhetsutfordringer.

– Vi skylder vår barn og barnebarn å gjøre det vi kan for å skape en atomfri framtid, sier han. (NTB)

Les også: – Skjebnens ironi at ICAN får prisen i Norge, som ikke undertegnet atomvåpenforbudet

Annonse