Frist midnatt natt til søndag for nytt oppgjør.

Størst sjanse for streik i hovedoppgjør

I snitt har vi streiket åtte dager hver siden 1992. Ved midnatt blir det klart om det blir streik også i år.

Før påske ble det brudd i forhandlingene i hovedoppgjøret for de såkalte «frontfagene», som brukes som sammenligningsskala også for andre bransjer. Nå pågår mekling mellom NHO og LO/YS hos Riksmekleren, med frist midnatt natt til søndag for å komme til en løsning. 

Går ikke det, kan det bli streik. Ifølge SSB er sjansen størst for å at det blir streik i år med hovedoppgjør. 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Over en halv million tapte arbeidsdager

2010 var det siste året med en halv million tapte arbeidsdager. Siden den gang har SSB registrert om lag 360.000 tapte arbeidsdager i 2012 og under halvparten av dette i de påfølgende hovedoppgjørene.  SSB har tall tilbake til 1992. Før 2010 

Før 2010 var det ifølge SSB bare i 2000 og 1996 at man registrerte en halv million eller flere tapte arbeidsdager.

Les også: Når vasket du barnas leker sist?

Seks til åtte dager hver

Antall tapte arbeidsdager påvirkes av to viktige faktorer når først konflikten er et faktum, det er lengden på konflikten og antall arbeidstakere som er berørt enten i steik eller lockout. I år med hovedoppgjør er det ikke bare flest tapte arbeidsdager, men også antall konflikter er høyere, skriver SSB. Selv om 1996 var det året med flest tapte arbeidsdager siden 1992 var det i 2000 flere konflikter og mange flere arbeidstakere som var berørt, med nesten 94.000 berørte arbeidstakere i 2000 og 53 000 i 1996.

I snitt er det registrert åtte tapte arbeidsdager per arbeidstaker i konflikt gjennom årene 1992-2016, fordelt på 8,3 i hovedoppgjørene og 6,8 i mellomoppgjørene.

Selv om det var det mellomoppgjør i 2015, var imidlertid det enkeltåret der gjennomsnittet per arbeidstaker i konflikt var høyest: 30,5 dager. Dette mellomoppgjøret omfattet sju registrerte konflikter og 831 arbeidstakere som til sammen streiket i drøyt 25 000 arbeidsdager, ifølge analysen «Norden fremdeles på topp i fagforeningsmedlemskap».

Les også: 1 av 6 oppsøker ikke hjelp for helseplager

Hotellstreik i 2016

I 2016 var det registret 14 arbeidskonflikter blant annet innenfor hotell- og restaurantvirksomhet mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv med 6 172 involverte arbeidstakere eller 92 000 tapte arbeidsdager. Dette utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdager dette året. Streiken ble avsluttet etter at partene ble enige om en økning av lavlønnstillegget, garantitillegget og en ytterligere økning av timesatsene.

Det var i underkant av 166 000 tapte arbeidsdager som følge av 14 arbeidskonflikter. SSB har det året registrert til sammen 8 900 involverte arbeidstakere.

Les også: Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør