Annonse
Ingrid Lie i Jussbuss, som jevnlig drar på befaring til Nederland.

– Store språkproblemer

Jussbuss er ikke enig i at problemene i fengselet i Nederland er tatt tak i.

Annonse
Innenriks

 

Avtalen om å leie fengselet i Nederland, og gjennomføringen av den, strider ikke med Norges folkerettslige forpliktelser, skriver Justisdepartementet i sitt svar til Sivilombudsmannens svært kritiske rapport.

Les også: Nordmann funnet død på cellen

Kuttet kø

Her understrekes det at de innsatte har den samme beskyttelsen etter torturkonvensjonen som innsatte i andre norske fengsler.

Justisdepartementet mener at den lange saksbehandlingstiden i fengselet er kuttet ned. Av ti tilfeldige søknader om prøveløslatelse i år var behandlingstiden 18 dager i snitt. Der det trekker ut blir det sendt foreløpig svar, opplyser departementet.

Det stemmer ikke overens med virkeligheten, sier Ingrid Lie i Jussbuss.

– Vi får fortsatt mange henvendelser om at det tar veldig lang tid å få behandlet søknader i Norgerhaven, ofte flere måneder. Vi har flere saker om dette fra Norgerhaven enn noe annet norsk fengsel.

Avviser språktrøbbel

Hva med språkproblemene? De er neppe større enn i norske fengsler, mener departementet. Vakter tar engelskkurs, og tolk brukes oftere.

– Vi har fortsatt mange klienter som har problemer med å kommunisere med vaktene. Klienter som snakker dårlig norsk og engelsk, får ikke mye hjelp i at nederlandske ansatte snakker engelsk. Vi får mange henvendelser om helt enkle spørsmål som innsatte ville fått svar på av en kontaktbetjent i Norge. Altså er det fortsatt store språkproblemer eller for dårlig kunnskap om norsk praksis, sier Lie.

– Justisdepartementet påpeker at det er en norsk administrasjon i Norgerhaven. Våre klienter sier det er vanskelig å få kontakt når de prøver å henvende seg. Da hjelper det lite på språkproblemene, fortsetter Lie.

Departementet forsikrer om at innsatte skal få snakke med norske ansatte ved behov, og at også Sjømannskirken følger opp. Når innsatte ankommer fengselet, kartlegges det bedre hvilke behov de har. Det kreves også vedtak for å bruke tvang under transport.

Annonse