Få hadde nok forestilt seg at norsk tilslutning til Acer skulle bli en het potet. Men nå er altså den gryende motstanden mot Acer et faktum. Mange av skeptikerne peker på frykten for å miste kontrollen over norsk vannkraft.

Stor Ap-skepsis til EUs energibyrå

I et flertall av Arbeiderpartiets fylkeslag er grasrota skeptiske til å gå inn i EUs energibyrå - Acer, nå.

 

En kartlegging Dagsavisen har gjort, viser at i ti av 18 fylkeslag i partiet er det klar skepsis til Acer (se fakta i bunnen av saken). Skepsis handler om at man frykter at Norge med dette mister for mye suverenitet til EU når det gjelder norsk vannkraft og bygging av nye utenlandskabler, samt at strømprisene skal stige. Enkelte mener også saken er for teknisk krevende, og lite opplyst til at Ap bør si ja nå.

Mens i fire av fylkeslagene; Oslo, Rogaland, Hedmark og Oppland, stiller man seg mer åpne til å slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke, med gitte forsikringer. Fire har ikke respondert på Dagsavisens henvendelser.

Les også: Stri strøm mot EU

Utsette

Mandag kom nyheten om at LO ikke vil at Norge skal tilslutte seg Acer nå. LO ønsker at saken utsettes i påvente av mer klarhet rundt EUs framtidige energipolitikk. Flere av Aps fylkeslag deler den vurderingen. Styret i Trøndelag Ap har i forkant av fylkesårsmøtet gjort vedtak med bakgrunn i de signalene som har kommet fra kommuneparti, ordførere og fagbevegelsen.

– Essensen i vedtaket er at vi ikke vil gå inn for Acer nå, sier lederen av Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Instruere

Det var i forkant av Aps landsstyremøte tirsdag knyttet spenning til hvordan Acer ville prege debatten. Lederen av Buskerud Ap, Bjørn Tore Ødegården, var blant dem som forventet et vedtak om saken.

– Vi må ha forsikringer om at dette ikke innebærer noen suverenitetsavståelse. Hvis ikke, må landsstyret instruere stortingsgruppa til å si nei, sier Ødegården til Dagsavisen.

– Hvis partilederen tror det tjener partiet å ikke ha en behandling på landsstyremøtet av denne saken, så må landsstyremøtet fortelle ham at det ikke stemmer, legger han til.

Les også Lars West Johnsens kommentar om Acer: Sa vi ikke nei til ACER?

Ja i Oslo Ap

Styret i Oslo Ap har innstilt på at Norge bør slutte seg til Acer.

– Hvis ikke, vil Norge melde seg ut av et viktig redskap for å oppfylle Parisavtalen. I tillegg tror jeg EUs energiunion er viktig for å sikre framtidig verdiskaping i Norge, sier Oslo Ap-leder Frode Jacobsen.

Les også: ACER: Medisin med bivirkninger

 

Dette er Acer

* EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – Acer) ble grunnlagt 3. september 2009.

* Byrået har hoved­kvarter i Slovenias hovedstad, Ljubljana. Alberto Pototschnig  er direk­­tør.

* Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere med­lemsstatenes regelverk på dette feltet.

* Det er enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen.

* Formelt skal Stortin­­g­­­et behandle samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 5. mai 2017 om innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen. Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling i saken, som skal behandles i plenum 22. mars.

Kilder: NTB, ACER, Wikipedia, Stortinget