Regjeringen vil videreføre ABE-reformen, uten noen evaluering, til tross for mange meldinger om at den har fått negative konsekvenser. Finansdepartementet, med Siv Jensen (Frp) i spissen, fastholder at reformen har vært vellykket.

Stoler ikke på Siv

Fagforeninger og partier krever evaluering av reform som tapper statlige virksomheter for milliarder.

 

– Vi vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing med offentlige midler.

Slik begrunnet finansminister Siv Jensen (Frp) regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) før den trådte i kraft i 2015. Siden har protestene mot den tiltatt i styrke.

Les også: Frykter flere arbeidsulykker

Evaluering på sin plass

Allerede i juni i fjor fattet Teknas representantskap vedtak om at en evaluering var på sin plass, og før jul ble dette fulgt opp med et brev til kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi tar til orde for en evaluering for å finne ut om reformen har fått de effektene man ønsker, sier generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Tekna.

– Vi ønsker absolutt å forbedre offentlig sektor slik at den kan bli verdens beste, men har samtidig mistanke om at generelle kutt, slik som de ABE-reformen medfører, kan slå uheldig ut, tilføyer han.

– Velferdskutt

SV vil på eget initiativ fremme forslag i Stortinget om en ABE-evaluering.

– Jeg tror det vil være bred støtte for dette i Stortinget, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

I tirsdagens utgave av Dagsavisen opplyste statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Finansdepartementet, at «regjeringen har på nåværende tidspunkt ikke planer om å foreta en evaluering av reformen.» Samtidig sa hun at ABE vil bli videreført, og omtalte reformen som «vellykket».

Dette styrker Kaski i troen på at det er nødvendig med en evaluering.

– Regjeringens reform er bare en måte å forkle velferdskutt på. Dette er det nødvendig å få på bordet. Det har vært altfor lite debatt om reformen i Stortinget så langt.

Les også: NTL: Ventetida i Nav vil bli mye lenger

– Negative effekter

Aps Arild Grande sier at Ap støtter helhjertet opp om Teknas evalueringsønske.

– Dette er ingen reform, bare et flatt kutt for å spare penger, mener Grande.

Akademikernes leder, Kari Sollien, har tidligere kritisert ABE i sterke ordelag. Også hun mener en evaluering er nødvendig.

– Vi får en god del tilbakemeldinger om negative effekter av reformen, som lengre ventetid i domstolene og flere korridorpasienter i sykehusene. En evaluering kan gi oss et balansert inntrykk av både positive og negative effekter av reformen, sier Sollien.

Les også: Frykter enda flere pasienter

– Treffer forskjellig

Også Egil André Aas, leder av LO Stat, støtter Teknas ønske om evaluering, selv om hans primære ønske er å «skrote hele reformen». Aas er kritisk til at alle må forholde seg til de samme prosentvise kuttene, uansett hva slags virksomhet det er snakk om.

– Noen har også allerede tatt ut det som er mulig av effektivisering gjennom ny teknologi og har ikke så mye mer å hente. Dermed treffer regjeringens kutt veldig forskjellig. Ved en evaluering kan man få oversikten man så langt mangler, påpeker Aas.

Også Norsk Tjenestemannslag (NTL) støtter en evaluering.

– Vi har i lang tid prøvd å få oppmerksomhet rundt uheldige effekter av dette kuttet i driftsbudsjettene, sier forbundsleder John Leirvaag.

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, slutter seg til rekken av ABE-kritikere.

– Fagforbundet mener at ABE verken gir effektiviserings- eller avbyråkratiseringseffekt, kun dårligere tjenester som følge av kutt, blant annet lengre vente- og saksbehandlingstid. Det kuttes i antall ansatte, folk mister jobbene sine og nødvendige tjenester blir skadelidende. ABE-reformen virker ikke etter hensikten og på denne bakgrunn støtter vi kravet om at den må evalueres, sier Larsen.

Les også: Folkehelseinstituttet: Mikrobiologisk overvåkning og beredskap i fare